Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/563

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
535
Island. Svarfdølinger. Kræklinger.

flyttede til Gaarden Eſpehol; Audun Roten, en Søn af den fra Floke Vilgerdsſøns Islandsrejſe bekjendte Thorolf Smør, gav han ſin Datter Helga og et betydeligt Stykke Land oppe i Dalen; deres Sønneſøn Eyjolf var i Midten af det 10de Aarhundrede hele Heredets fornemſte Høvding, og hans Magt gik i Arv til hans Sønner Gudmund den mægtige paa Madrevalle og Einar paa Tveraa. Helges Datter Thora blev gift med Gunnar, en Søn af den berømte Ulfljot, Thorleif ſpakes Syſterſøn, der ſiden i ſin Alderdom ſkaffede Island dets førſte Love[1].

Blandt de anſeede Mænd, ſom boſatte ſig i Helge magres Landnam med hans Samtykke, nævnes ogſaa den vældige Viking Thorſtein Svarfad fra Naumdalen, hvis Fader deels kaldes Raud Rugga, deels Thorgnyr[2], og efter Nogles Sigende endog ſkal have raadet før Naumdal[3], hvilket dog ikke kan forſtaaes anderledes, end at han har været Herſe eller Lendermand. Thorſtein tilbragte en lang Tid af ſin Ungdom i Ildhuſet ved Aſken, og nød liden Hæder af ſin Fader, ſom derimod langt foretrak den anden, ſmukke og belevne Søn Thorolf, der ſom Kjøbmand rejſte om mellem Landene og vandt Alles Venſkab. Thorolfs Opmuntringer bragte dog endelig Thorſtein til at vaagne op af Dorſkheden, de droge i Viking, og han blev nu en udmerket Mand, der ſkaffede ſig Rigdomme og Hæder, overvandt den frygtede og næſten ſom uovervindelig anſeede Viking Ljot den blege, og egtede endelig Ingebjørg, Datter af Herrød Jarl i Gautland, efter at have befriet hende for Berſerken Moldes Paatrængenhed ved at fælde ham i Holmgang. Thorſtein flyttede endelig til Island, og boſatte ſig i den Dal nordveſtligt ved Eyjafjorden, ſom efter ham har faaet Navnet Svarfad-Dalen. Hans Efterkommere kaldes Svarfdølingerne, og der er merkelige Beretninger om dem. De forhen omtalte Sønner af Øndott Kraaka, Aasmund og Aasgrim, efter deres Faders Tilnavn kaldte Kræklingerne, toge ligeledes deres Tilflugt til Eyjafjorden, ſandſynligviis paa Grund af det Svogerſkab, der var mellem deres afdøde Fader og Eyvind Auſtmands Familie. Aasmund drog til Island med Anund Træfod, endnu ſtedſe i den Formodning, at hans Broder Aasgrim var død, kom til Eyjafjorden, og fik af Helge magre Land anviiſt paa Veſtſiden af Fjorden ved Gler-Aaen, hvor hans Gaard kaldtes Kræklingalid. Aasgrim derimod begav ſig efter ſin Helbredelſe tilbage til ſin Beſkytter, Erik Ølvus[4], og fik af ham et Langſkib, med hvilket han i nogle Aar laa paa Vikingetog. Da Kong Harald erfa-

  1. Landn. III. 16.
  2. Landnáma III. 13, nævner Rand Rugga; Svarfdøla Saga Cap. 1 nævner Thorgnyr.
  3. Svarfdøla Cap. 1.
  4. Se ovenfor S. 501.