Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/562

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
534
Harald Haarfagre.

Efter denne Tid maa altſaa hans Overfart have fundet Sted. Men der er igjen andre Omſtændigheder, ſom gjøre det nødvendigt, ej at ſætte den ſaa meget ſenere[1]; ſandſynligviis fandt den altſaa Sted omkring 880. Om Helge fortælles det, at han var opdragen i Chriſtendommen, og troede paa Chriſtus, men dog, ſom det heder, var meget blandet i ſin Tro, og plejede at paakalde Thor ved Sørejſer og alleſlags Foretagender, hvor det kom an paa Styrke og Haardførhed. Da Helge fik Øje paa Island, gik han til Frett, for af Thor at faa vide, hvor han ſkulde nedſætte ſig. Fretten viſte ham til Eyjafjorden. Førend man fra Skibene fik Øje paa Fjordmundingen, ſkal Helges Søn Rolf have ſpurgt, halv ſpøgende, halv ærgerlig, om Thor maaſkee vilde anviſe dem Dumbshavet (Iishavet) til Vinteropholdsſted. Men ſnart fandt de Indløbet og landede. Den førſte Vinter opholdt de ſig længere ude i Fjorden, og her boſatte Haamund ſig foreløbigt paa den efter ham opkaldte Gaard Haamundſtad. Helge gik om Vaaren op paa et højt Fjeld, og fandt at de indre Fjordegne ſaa mere indbydende ud, han flyttede derfor længer ind, og boſatte ſig endelig paa et Sted, han kaldte Kriſtnes, hvor han indrettede ſin Hovedgaard. Fjorden ſelv kaldte han Eyjafjord efter dens Øer, og tilegnede ſig dens hele Omegn lige fra de yderſte Forbjerge ved dens Indløb[2]. Han betegnede Beſiddelſestagelſen ved at gjøre en ſtor Ild ved hvert Elveos, og helligede ſig derved, ſom det heder, den hele Fjord Nes imellem. Sidenefter uddeelte han ſit Land mellem ſine Sønner, Svigerſønner og Tilhængere, men forbeholdt ſig ſelv, ſom man maa formode, Høvdingdømmet over dem alle. Hans Søn Ingjald boſatte ſig paa Tveraa inderſt i Fjorden, og blev Stamfader for en mægtig Æt[3], den anden Søn Rolf gav han Land paa den anden Side af Fjorden[4]. Begge oprejſte ſtore Templer, uagtet Faderen havde været Chriſten; ſaa kort varede Chriſtendommen i disſe Nybyggeres Ætter. Haamund Heljarſkind gav han ogſaa Landſtrækninger længer inde i Dalen, hvor han

  1. Helges Datter Ingunn var gift med Haamund Heljarſkind, Geirmunds Tvillingbroder, fød henved 820, altſaa under alle Omſtændigheder ældre end Helge ſelv. Men Aldersforſkjellen mellem ham og Ingunn vilde blive altfor uforholdsmæsſig, hvis man ikke antog at denne i det ſeneſte var fød ved 860 Udvandringen til Island kan da neppe have fundet Sted ſenere end 880.
  2. Landn. III. 12. Det ſtaar her udtrykkeligt, at Helge tilegnede ſig det hele Fjord-Diſtrikt mellem Siglunes og Reynisnes.
  3. Nemlig Vigaglums, ſom nys ovenfor er nævnt.
  4. Landn. III. 16.