Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/548

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
520
Harald Haarfagre.

myrde dem. De gjorde ſaa, og deres lumſke Plan lykkedes. De dræbte Hjørleif og hans Ledſagere, men røvede deres Koner, Gods og Baad, og roede over til nogle Øer udenfor Kyſten, hvilke ſiden efter dem have faaet Navnet Veſtmanna-Øerne. Her ſloge de ſig ned indtil videre. Imidlertid havde Ingulf opholdt ſig ved Ingulfshøfde, og ſendte om Vaaren to Trælle veſtover langs Kyſten for at ſee om de kunde finde hans Andvegesſuler. Da de kom til Hjørleifshøfde, fandt de Hjørleifs Lig, og vendte ſtrax om igjen før at melde Ingulf denne ſørgelige Tidende. Han ilede til Hjørleifshøfde, og udbrød ved Synet af ſin Vens Lig: „Den brave Mand var en bedre Skjæbne værd, end at hans Trælle ſkulde blive hans Banemænd; men ſaaledes gaar det dem, der ej ville blote“. Han ſteg op paa Toppen af Forbjerget, og ſaa Øerne i Sydveſt; da faldt det ham ind at Trællene havde begivet ſig did, ſiden Baaden var borte. Han drog derud for at lede efter dem, og fandt dem ogſaa, juſt ſom de ſad og ſpiſte; de løb forſkrækkede hver til ſin Kant, men han indhentede og dræbte dem alle. Ingulf tog de røvede Kvinder med ſig tilbage til Hjørleifshøfde, og opholdt ſig her næſte Vinter. Sommeren efter drog han længer mod Veſt langs Kyſten og opholdt ſig den tredie Vinter lidt veſtenfor Udløbet af Ølvus-Aaen ved et Fjeld, der efter ham er kaldet Ingulfsfell. Imidlertid havde hans Trælle fundet Andveges-Sulerne. De vare drevne i Land paa Nordſiden af den ſtore Halvø, hvis yderſte Spidſe kaldes Reykjanes, og ſom begrændſer Faxefjorden mod Syd. Om Vaaren drog han derfor med alle Sine hen til dette Sted, og boſatte ſig der. Hans Gaard, den førſte faſte Gaard, der ſaaledes opførtes paa Island, var Reykjavik, der nu er bleven til etſlags By, og hvad man kunde kalde Landets Hovedſtad. Ingulf tog alt Landet i Beſiddelſe ligefra Ølvus-Aaen til Hvalsfjorden, altſaa den hele nysnævnte Halvø, hvor han da ſiden lod ſine Mænd og Tilhængere nedſætte ſig. Han var, ſiges der, den berømteſte af alle Landnamsmændene, fordi han var den førſte, og den hvis Exempel de øvrige ſiden fulgte. Fra ham nedſtammede ogſaa en anſeet Slægt. Med ſin Huſtru Hallveig Frodedatter fra Fjale, hvis Fader, Herſen Frode Vemundsſøn, var Søſkendebarn til Ketil Flatnef, havde han Sønnen Thorſtein, og en Datter ved Navn Thorny, der egtede Ketil Flatnefs Søn Helge Bjola, ſom noget efter Ingulf kom fra Syderøerne, for at boſætte ſig paa Island, og med Ingulfs Samtykke nedſatte ſig i den nordlige Deel af dennes Landnam, paa Kjalarnes ved Hvalsfjorden, hvor han tog et betydeligt Strikke Land i Beſiddelſe[1]. Paa Kjalarnes indrettede ſiden Thorſtein Ingulfsſøn et almindeligt Thing, hvortil mange Høvdinger ſøgte, førend det egentlige Althing ſenere kom iſtand.

  1. Landnáma I. 11.