Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/534

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
506
Harald Haarfagre.

ſatte en Jarl, ſom over Orknøerne og Hjaltland. Til Jarl over Syderøerne udnævnte han, ſom det ſynes, førſt en vis Tryggve, ſiden, efter hans Fald, en Aasbjørn, med Tilnavnet Skerjableſe. Dennes Stilling maa have været meget farefuld, da han viſtnok hvert Øjeblik var udſat for Angreb af de fordrevne Vikinger. Han blev ogſaa omſider dræbt af tvende af Ketil Flatnefs Frænder, der røvede hans Huſtru og Datter, og ſolgte den ſidſte ſom Trælkvinde til Ketil Thrym, en anſeet Mand fra Værdalen, der havde nedſat ſig paa Island[1].

Det er forhen omtalt, at Kong Olaf hvite i Dublin og Ketil Flatnefs Datter Aude havde Sønnen Thorſtein røde, der ſandſynligviis er den ſamme ſom den, der i de irſke Annaler kaldes Oiſtin, og ſom egtede Eyvind Auſtmands Datter Thurid. Thorſtein var en vældig Kriger, og herjede iſærdeleshed paa Skotland. Han gav ſig i Forening med den nye Jarl over Orknøerne, Sigurd, og de underlagde ſig tilſammen betydelige Stykker af Landet. De fældte blandt andre en ſkotſk Jarl eller Maormor, ved Navn Mældun, gift med en irſk Kongedatter, der nu i Trældom maatte tjene Sigurd Jarls Huſtru. Men hun tjente hende ſaa troligt, og gjorde hende ſaa ſtore Tjeneſter, at Aude, Thorſteins Moder, kjøbte hende dyrt og lovede hende Frihed, hvis hun vilde tjene hendes Svigerdatter Thurid, Thorſteins Huſtru, ligeſaa troligen[2]. Dette opfyldte hun ogſaa. Blandt de Dele af Skotland, Sigurd og Thorſtein tilſammen underkaſtede ſig, nævnes førſt og fremſt Katanæs (Caithneſs) og Sudrland (Sutherland) indtil Floden Ekkial (Oikel), hvis Bred (Ekkialsbakke) i lang Tid blev Hovedgrændſen for de orknøiſke Jarlers Erobringer i Nordſkotland. Dog ſkulle Sigurd og Thorſtein desforuden have udſtrakt deres Herredømme over Roſs og Møræve (Moray), og opført en Borg i den ſydlige Deel af dette Landſkab[3]. Sandſynligviis har Sigurd Jarl forbeholdt ſig den nordligſte Deel af det erobrede Land, nemlig Katanæs og Sudrland, fordi det laa Orknø nærmeſt, medens Thorſtein har faaet den ſydlige Deel, eller Roſs og Moran, der ſtrakte ſig lige til Veſterhavet ved Øen Skye, og ſaaledes laa Syderøerne og Irland nærmeſt. Det bliver ſaaledes viſtnok bogſtavelig ſandt, naar det heder, at Sigurd og Thorſtein underkaſtede ſig mere end Halvde-

  1. Landnáma IV. 2, 3. Droplaugsſønnernes Saga, S. 4.
  2. Landnáma II. 16. Mælduns Huſtru hed Myrgjøl (Murial), eg hendes Fader Gliomal. Landn. fortæller, at hun pasſede paa Dronningens (Jarlens Huſtrues) afdøde Barn medens Moderen var i Bad; en uforſtaaelig Beretning, der vel ſkal betyde, at hun har forløſt hende, da hun kom for tidligt.
  3. Flatøbogen, Skaalholt-Udgaven af Olaf Tryggvesſøns Saga Cap. 77.