Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/511

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
483.
Slag i Hafrsfjorden

Ranafylkes Erobring virkelig har fundet Sted før Hafrsfjords-Slaget, og ikke ſnarere efter dette. Det heder viſtnok, at Kong Erik Eimundsſøn døde, da Harald havde været Konge i ti Aar, men der er, hvad i det Følgende vil ſees, flere Omſtændigheder, ſom tyde hen paa, at hans Død er indtruffen ſenere[1].

17. Slaget i Hafrsfjorden.


Omſider beſluttede Kongerne i de endnu ikke erobrede Fylker at ſlaa ſig ſammen, for om muligt ved fælles Kræfter at afvende det truende Uvejr. Den Tidende, ſaa fortæller Sagaen, ſpurgtes ſøndenfra Landet, at Hørder, Ryger, Egder og Theler ſamlede ſig ſammen, og opbøde baade Skibe, Vaaben og Krigsfolk under Anførſel af Erik, Konge paa Hørdaland, Sulke, Konge paa Rogaland tilligemed hans Broder Sote Jarl, Asbjørn Kjøtve den rige, Konge paa Agder og hans Søn Thore Haklang, og de thelemarkſke Brødre Roald Rygg og Hadd den haarde. Ved Efterretningen herom ſamlede Kong Harald ligeledes alle de Skibe og Folk, han kunde ſkaffe ſig, thi nu ſkulde det afgjørende Slag ſtaa. Med den Styrke, han fik i Throndhjem og fra Haalogaland, drog han ſydefter, hvor der ligeledes fra de øvrige Fylker, han havde underkaſtet ſig, ſtrømmede Folk til ham; han maa paa den Maade tilſidſt have faaet en betydelig Hær. Da han kom forbi Stad, fik Kong Erik Nys derom, og ſkyndte ſig med alle de Folk, han kunde ſamle fra Hørdaland, til ſine Medforbundne, ſom han traf nordenfor Jæderen. Her ſamledes den hele Flaade. Foruden Folk fra de nævnte Fylker var her ogſaa, ſom det udtrykkeligt heder, Mænd fra de øſtlige Egne af Landet, iſær fra Viken og Oplandene. Det manglede heller ikke paa Vikinger fra de Fylker, Harald allerede havde underlagt ſig, hvilke, fordrevne fra deres Hjem, vankede om paa Havet og nu haabede at kunne vinde deres Ejendomme tilbage; ogſaa fra andre Lande ſkulle Stridsmænd være komne. Harald fulgte hurtigt efter Erik paa dennes Fart mod Syden. Da de forbundne Fyrſter vilde lægge ind i Hafrsfjorden for at møde ham, laa allerede Harald der med ſin hele Flaade, og her kom det nu til et blodigt og langvarigt Slag. Hafrsfjorden er en temmelig liden Fjord, med et ſmalt Indløb, men udvider ſig indenfor de ſaakaldte Sømshølmer til et noget ſtørre Omfang. Her inde maa Slaget have ſtaaet. Krigsludrene løde, og Kampen begyndte med ſtor Heftighed. Den haardeſte Dyſt ſtod mellem Harald ſelv og den tappre Thore Haklang, der havde lagt ſit Skib mod hans. I Forſtavnen paa Haralds Skib var Thorolf Kveldulfsſøn, hans Ven Baard fra Haalogaland, Berdlu-Kaares

  1. Se Langes Tidsſkrift, 4de Aargang, S. 174, 182.