Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/508

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
480
Harald Haarfagre.

det dog, hvis man bogſtaveligt vil følge Sagaernes Udſagn, bliver nødvendigt at udſtrække Begivenhederne for dette Slag til det forholdsviis lange Tidsrum af ti Aar; det ſædvanlige er endog at regne 12 Aar, eller førſt at regne de ti Aar fra hans Overgang over Dovre. Antager man nu, at Harald ti Aar før 872, altſaa 862, var 13 Aar gammel, — og han er endda ung nok til at begynde et ſaadant Foretagende, ſom hele Norges Erobring — ſaa bliver han ved ſin Død idetmindſte 83, og ſnarere 84 eller 85 Aar gammel, uden dog at have herſket i længere Tid end 70 Aar, ſkjønt det ifølge de fleſte Vidnesbyrd ſynes utvivlſomt, at hans Regjeringstid i Alt var 73 Aar[1]. Man nødes derfor til at antage, enten at han ved ſin Thronbeſtigelſe virkelig har været ſaa ung, ſom det angives, hvorved hans Fødſelsaar falder ved 850, hans Thronbeſtigelſe ved 860, og hans Død ved 932 eller 933, eller, hvad der er det rimeligſte, at der mellem hans Thronbeſtigelſe og Hafrsfjordſlaget kun er hengaaet ti Aar; at han har tiltraadt Regjeringen 862, i ſit 13de Aar, og begyndt ſit Tog over Dovre to Aar efter, i ſit 15de Aar[2], og at maaſke enkelte af de Begivenheden der i Kongeſagaerne ſættes for Hafrsfjordſlaget, i Virkeligheden have fundet Sted efter dette, hvilket idetmindſte kan beviſes at være Tilfældet med een, nemlig Haakon Jarls og Atle Jarls Kamp og Død, hvorom nedenfor.

16. Stridigheder med Sviakongen om Viken.


Imidlertid havde den ſvenſke Konge Erik Eimundsſøn ikke været ledig. Han meente, og vel tildeels med Rette efter de Tiders Synsmaader, at han havde Arvefordringer paa Viken, idetmindſte den ſydøſtligſte Deel, ſaavelſom paa Vermeland. Han yttrede, at han ikke vilde ende, førend han havde ligeſaa ſtort Rige i Viken, ſom Sigurd Ring eller Ragnar Lodbrok, det vil ſige hele Ranrike, Vingulmark og Veſtfold lige til Grenmar[3], og desuden Raumarike. Til en Begyndelſe underlagde han ſig Vermeland og Ranrike, eller det nuværende Bohuuslehn, mellem Gaut-Elven og Svineſund, tog Skatter deraf, og kaldte det altſammen Dele af Veſtergautland Underkaſtelſen af disſe Landſkaber kan ikke have faldet ham vanſkelig, da Harald ſelv endnu ikke havde gjort ſit Herredømme over dem gjeldende.

  1. Sæmund Frode lader i ſit Kvad til Jon Loptsſøn v. 9 Harald herſke i 73 Aar, det ſamme gjør Historia Norvegiæ fol. 7 a, og den dertil føjede Kongerække fol. 17 b. Thjodrek Munk Cap. 1 lader ham derimod kun herſke i 70 Aar.
  2. Nogle Haandſkrifter af Landnáma I. 6, ſige virkelig, at Harald i Aaret 874 kun havde været 12 Aar Konge i Norge, og Snorre regner ogſaa, ſom vi have ſeet de 10 Aar til Hafrsfjordſlaget lige fra hans Tronbeſtigelſe.
  3. Grenmar er den nuværende Langeſundsfjord.