Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/493

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
465
Ragna Adilsdatter.

lingen om Gyda allerede i ſig ſelv er uſandſynligt, at hun, hvis Fader Erik, Konge paa Hørdeland, var en af Haralds Fiender og greb til Vaaben imod ham forat ſtandſe hans Erobringen ſelv ſkulde have givet ham den førſte Opfordring til at begynde ſit Erobringsforetagende. Det er heller ikke i ſig ſelv uſandſynligt, at Krigene med Gandalf der efter den ſædvanlige Fremſtilling kun ſkulde have fundet Sted i de to førſte Aar efter Haralds Regjeringstiltrædelſe, have optaget en længere Tid, og at Gandalfs Sønner, eller rettere hans Søn Hake, ſaaledes endnu kan have været i Live, da Harald bejlede til Ragna, hvilket dog maa have indtruffet lidt ſenere end angivet, da det i høj Grad ſtrider mod „Sandſynligheden, at han og hun dengang alene ſkulde være tolv Aar gamle. Sagaerne ere ogſaa enige om at der forløb mindſt ti Aar mellem Haralds Regjeringstiltrædelſe og Slaget i Hafrsfjorden, hvorved han fuldendte Rigets Erobring Og disſe ti Aar ere en lang Tid, der endog vanſkeligt nok udfyldes ved de Begivenheden Sagaerne omtale. Det ſtrider mod Haralds højtidelige Løfte til Ragna, at han ſiden egtede andre Kvinder, og endelig forſkød dem alle for at egte Ragnhild, den jydſke Konge Eriks Datter. Men denne Omſtændighed ſynes igjen at tyde hen paa Muligheden af, at hiin Ragnhild, med Tilnavnet den mægtige (ríka), der ej vilde egte Harald førend han havde ſkilt ſig ved ſine andre Huſtruer, i Sagnet er bleven forvexlet med Ragna[1]. Haralds Løfte, ikke at ſkære eller kæmme ſit Haar, førend han havde underkaſtet ſig hele Norge, er fuldkommen hiſtoriſk Sandhed. Det paadrog ham ſnart Tilnavnet lúfa d. e. den Luvede, og med dette Tilnavn, der forudſætter Løftets Tilværelſe, benævnes han af ſin Hofſkald Thorbjørn Hornklove i dennes Kvad om Slaget i Hafrsfjorden. Men det er naturligviis meget tvivlſomt, hvorvidt

  1. Man finder ſtundom Navnene Ragnhild og Ragna brugte i Fleng. Ragnhildr hin ríka og Ragna hin ríkuláta kunde lettelig forvexles. Ragnhild var en Datter af en Konge ved Navn Erik. Og merkeligt nok, Gyda, der hos Snorre o. fl. træder i Ragnas Sted, kaldes ogſaa Datter af en Erik. Den jydſke Kong Erik var af den veſtfoldſke Æt; han kan maaſkee endog have haft Ejendomme i Norge. Sagnets Vaklen mellem Ragna og Gyda viſer allerede at det har været meget dunkelt og ubeſtemt. Det er derfor ſlet ikke umuligt, at det ogſaa har berørt Ragnhild den mægtige, maaſkee endog allerførſt er udgaaet fra hende.

Munch. Det norſke Folks Hiſtorie. I.