Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/473

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
445
Opdagelſe af Island.


De hæbudiſke Øer, eller, ſom vore Forfædre kaldte dem, Syderøerne, maa paa denne Tid allerede have været beſatte af Nordmændene. Vi ville i det følgende ſee, hvorledes Olaf hvites Svigerfader, Ketil Flatnef, opkaſtede ſig til Herre over dem. Hvorledes Øgrupperne i Nord for Skotland, nemlig Orknøerne, Hjaltland og Færøerne, allerede for 825 havde været hjemſøgte af Nordmændene, er ovenfor omtalt. Alle disſe Øgrupper vare en lang Tid kun Tilhold for Vikinger, ſom derfra foruroligede de omliggende Landes Kyſter, og de have rimeligviis paa denne Tid faaet deres nordiſke Navne. Af dem alle ſynes Færøerne tidligſt at være blevne ordentligt bebyggede af Nordmænd, rimeligviis fordi de Faar, der i ſaadan Mængde fandtes der ſiden de irſke Eneboeres Tid, og ſom have givet Øerne Navn, lovede Nybyggerne rigeligt udkomme[1]. Den Høvding der førſt bebyggede dem, hed Grim Kamban, og ſynes at have levet i Midten af det 9de Aarhundrede. Man offrede efter hans Død til ham, ſom til en Gud[2]. Blandt en af de tidligſte Koloniſter paa Færøerne var Vikingen Nadd-Odd, ſom boſatte ſig her, fordi han ellers overalt var fredløs. Paa en Rejſe fra Norge blev han af Stormen dreven langt mod Nordveſt, og kom til Øſtſiden af et ſtort Land med høje Fjelde. Dette Land var Island, ſom han ſaaledes tilfældigviis havde opdaget. Han og hans Folk ſtege op paa et højt Bjerg for at ſee om de kunde øjne Røg eller andre Tegn til Beboelſe, men forgjæves. Da de igjen forlode Landet, ſneede det, og de toge deraf Anledning til at kalde Landet Sneland, et Navn, ſom det dog ikke beholdt. Forreſten roſte han Landet meget, og dette bevægede, ſom det ſynes, en anden Æventyrer, ved Navn Gardar Svavarsſøn, ſvenſk af Æt, men Ejer af Jordegods paa Sjæland, til at opſøge det. Han fulgte, heder det, ſin fremſynede Moders og Nadd-Odds Anviisning, og kom virkelig til Landet, ſom han omſejlede, hvorved han kom til Vished

  1. Se ovf. S. 418. Ordet fær bruges ſtundom i Oldn. om Faar, ældre Gulathingslov Cap. 223, men oldſvenſk og olddanſk fár, hvoraf vort „Faar“.
  2. Færeyingaſ. Cap. 1. Landn. I. 14. Grim var Farfader til Thorolf Smør, der rejſte med Floke for at opdage Island mellem 860 og 870. Og paa denne Tid vare Færøerne allerede bebyggede, da det fortælles at Floke bortgiftede ſin Datter der. Grim maa altſaa have levet omkring 840.