Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/387

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
359
Forſkjellige Beretninger.

Ragnars Hiſtorie, er ældre end Are, har ogſaa Forvexlingen og Sammenblandingen indſneget ſig i dem begge. Den ene af dem, kaldt Ragnar Lodbroks Saga, er egentlig en Fortſættelſe af Vølſungaſaga, og dvæler iſær med Forkjærlighed ved Ragnars Huſtru Aslaugs foregivne Nedſtammelſe fra Sigurd Fafnersbane; den anden, ſkreven med Lagmanden Hr. Hauk Erlendsſøns egen Haand, ſynes egentlig at være et Brudſtykke af den ſamme ſtørre Saga om Harald Hildetand og hans Æt, i hvilken Ivar Vidfadmes Endeligt og Braavallaſlaget beſkrives[1]. Men ingen af disſe Bearbejdelſer er ældre end det 13de Aarhundrede, og de bære desuden mere Præget af at være kunſtigt ſammenſatte, end de have den rette Saga-Form. Der gives ogſaa et gammelt, temmelig vidtløftigt Kvad, der fører den beſynderlige Titel Krákumál, og ſom lægges Ragnar i Munden medens han lød ſit Liv i Ormegaarden hos Kong Ella[2]. I dette Kvad opregnes mange Bedrifter, der ellers ikke andenſteds omtales, baade i Øſterveg og Veſterviking; men ikke at tale om, at Kvadets Ælde er heel tvivlſom, ſynes det ogſaa her, ſom om begge Lodbrokers Bedrifter ere blevne formede til et Heelt.

Den danſke Skribent Saxo ſynes at have kjendt flere af de Beretninger, der ligge til Grund for Ragnars Saga, men han udſmykker tillige hans Hiſtorie med ſaa mange Bedrifter i Øſten, ja endog imod Bjarmeland og Finnerne, at man nødvendigviis maa antage at han ogſaa har benyttet Æventyrſagaer, hvis Helt tilfældigviis hed Ragnar. Ogſaa han ſynes at gjøre begge Lodbroker til een, men han forøger Forvirringen end mere ved uheldige Forſøg paa at forene de frankiſke Annaliſters Beretninger om Kongerne i Sønderjylland med Ragnars Hiſtorie, i det han gjør Sigurd Ring til den ſamme ſom Sigfred, Godfreds Frænde, der faldt i et Slag Aar 812, foruden at han bringer Tidsregningen aldeles i Vilderede[3].

Det er, ſom vi ovenfor bemerkede, kun ſaare lidet, der med hiſtoriſk Vished kan berettes om Ragnar Lodbrok. Han var, ſom vi have ſeet, en Søn, og ſom det ſynes, eneſte Søn, af Sigurd Ring, og Arving til hans Beſiddelſer. Hans egentlige Hjem eller Hovedlandſkab ſynes at have været Gautland; de øvrige Dele af Riget beherſkedes ved Underkonger, af hvilke de veſtfoldſke allerede ere omtalte. Da det beder, at Riget i Sigurd Rings

  1. Alle de her anvendte Sagaer ere udgivne i Fornaldar Sögur Norðrlanda, 1ſte Bind. Vølſungaſaga og Ragnars Saga have i ſin Charakteer meget, der ſmager af den i de norſke Roman-Overſættelſer i det 13de Aarhundrede brugelige Skrimaade. Hr. Hauk Erlendsſøn ſynes at have kjendt Ragnars Saga.
  2. Kraakumaal har ofte været udgivet, ſeneſt i Fornaldar Sögur Norðrl. 1ſte Deel.
  3. Efterat han nemlig (S. 439) har omtalt Godfrids eller Gotriks Strid med Karl den Store, og hans Efterfølger Hemmings Fredsſlutning med Ludvig den Fromme, lader han dog ſenere Ragnar ſelv (S. 448) ſtride med Karl den Store.