Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
332
Raumsdal, Søndmøre, Fjordene.

blonde) dyrkedes ſom Familieguddomme i Haaleyge-Ætten[1]. Man ſkulde næſten formode, at vore Forfædre i denne Haaloge have ſeet den ſamme mythiſke Figur, ſom Loge (Luen), hvilken Fund. Noregr gjør til en Søn af Fornjot, og en Broder af Kaare og Hleer. Det er rimeligviis den ſamme, ſom Saxo kalder Helge, Konge paa Haalogaland, der ved Hjelp af Hød, Balders Banemand, vandt den finſke Kong Guſes Datters Haand[2]. Denne Guſe er i de gamle Æventyr-Sagaer, ligeſom en Mattull eller Møttull, en ſtaaende Figur ſom Finnernes Konge[3]. Man ſkulde heraf ſlutte at disſe Fabler, uagtet deres hiſtoriſke Intetſigendhed, dog ere meget gamle.

16. Raumsdalſke, ſøndmørſke og firdſke Ætter.


Om Høvdinge-Ætter i Raumsdal, Søndmøre og Fjordene fortælles der lidet i vore Oldſkrifter, og dette lidet beſtaar ikke i ſtort andet end Navne. Saaledes nævnes i Landnáma og Fund. Noregr en Slægtrække fra Høvdingen Jøtunbjørn, hvilken det ſidſtnævnte Skrift gjør til en Sønneſøn af Nor; fra ham nedſtammede den ovenfor nævnte Herſe Ketil Raum, hvis Sønneſøn Ingemund var en af de førſte Landnamsmænd paa Island. Paa Søndmøre nævnes en Arnvid Berſerkebane, i Fjordene en Audbjørn, der begge ifølge Fund. Noregr nedſtamme i 3die Led fra Gard Agde, Nors Søn, og ſom viſtnok ſkulle foreſtille Forfædre af den Arnvid, Konge paa Søndmøre, og den Audbjørn, Konge i Firdafylke, der nævnes ſom ſamtidige med Harald Haarfagres Regjeringstiltrædelſe. Som hiin Audbjørns Farbroder nævnes en Freyſtein gamle paa Gaular, ſaa kaldtes Egnen om det inderſte af Dalsfjorden. Dette Sted maa derfor allerede i en ſaare fjern Oldtid have været Høvdingeſæde. Her ſtod et anſeet Tempel, hvis Forſtandere endog efter at have nedſat ſig paa Island en Tidlang vedbleve at drage til Norge hver tredie Sommer for at forrette Offringer der. Som en af disſe Forſtandere nævnes i Begyndelſen af det 9de Aarhundrede Herſen Thorbjørn den gaulverſke, hvis Søn Floſe ſenere drog til Island, og hvis Datter Oddny var gift med Orm Frodeſøn, Sønneſøn af Herſen Vemund den gamle, hvis Fader Viking maa have gjort et Tog til Skaane, ſiden han førte Tilnavnet Skaaneyjarſkelmer (Skaanes Forfærder). Vemunds Syſter var gift med den forhen omtalte Bjørn Buna, fra hvilken de fornemſte Slægter paa Island nedſtamme[4]. Som en Søn af den

  1. Se iſær Njáls Saga Cap. 89. Færeyingaſaga Cap. 23 og Jomsvikingaſaga Cap. 44. Irp er et gammelt Feminin af irpr eller jarpr, d. e. blond.
  2. Saxo, 3 B. S. 116.
  3. Saxo 9de B. S. 453. Landnáma II. 1. Fagrſk. Cap. 28.
  4. Landnáma, V. 9. 1. 11.