Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/339

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
311
Hake Haamundsſøn.

Fader til Hrok den ſvarte og Hrok den hvite, ligeſom hun ſelv er Moder til Utſtein og Innſtein. Den fortæller ligeledes, at Hagny var en Datter af Kong Hake Haamundsſøn, men nævner intet nærmere om, hvorledes Hake var beſlægtet med Haamund frøkne, Hake og Gunnlad. De blotte Navne Haamund og Hake viſe dog nokſom, at der mellem Hake Haamundsſøn og de ſidſtnævnte maa have været været et Slægtſkabsforhold, rimeligviis, ſom vi ovenfor antoge, ſaaledes at Hake var en Sønneſøn af Hake Hromundsſøn, Gunnlads Broder[1]. Ifølge Saxo vare Hake og hans tre Brødre Hagbard, Helvin og Haamund Sønner af Søkongen Haamund[2]. Snorre nævner kun de to Brødre Hake og Hagbard; han ſiger at de vare meget berømte, førte Titel af Søkonger og havde ſtort Krigsmandſkab med ſig[3]. Hake nævnes allerførſt ſom den, hos hvem Starkad tog Tjeneſte efter at have forladt Uppſala-Kongerne, da han hos disſe ej befandt ſig vel. Hake havde dengang, ſom det ſynes, underkaſtet ſig Danmark eller en Deel deraf. Han ſkal i ſin Hær fornemmelig have haft tolv udſøgte Kæmper, hvoriblandt Starkad[4]. Med denne Hær og disſe Kæmper angreb han ſiden den blødagtige og karrige Kong Hugleik i Svithjod[5], Sønneſøn af den Aalrek, hos hvem Starkad forhen havde opholdt ſig. Hugleiks Karrighed havde paadraget ham ſaa ilde Omtale, at næſten ingen dygtige Kæmper ſkjøttede om at tage Tjeneſte hos ham; han holdt ſig derfor meſt til Gøglere og Spillemænd. Da Hake landede med ſin Hær, ſamlede han Folk om ſig, men fik for Størſtedelen kun ſlige daarlige Folk, ſom dem, han plejede at omgaaes, med Undtagelſe af to vældige Kæmper, Brødrene Svipdag og Geigad. Paa Fyrisvoldene ved Uppſala traf Hærene ſammen, og Hugleiks uſle Flok blev ſnart adſpredt; kun Svipdag og Geigad ſøgte alene at modſtaa den hele fjendtlige Hær. Det lykkedes dem en Stund; Geigad ſaarede endog førſt Hake ſelv meget farligt i Bryſtet, og derpaa Starkad i Hove-

  1. Det heder at Hake, Haamunds Søn, var Fader til Hrodgeir, Fader til Hrodmar, Fader til Hake Berſerk; dette viſer atter, hvorledes. Navnet Hake gjentages i Ætten. At Hake Hromundsſøn foruden Hrodgeir kan have haft en Søn Haamund, Fader til Hake, er ej uſandſynligt. Man kunde og antage Hake Haamundsſøn for en Broder af Haamund Frøkne.
  2. Saxo, 7de B. S. 338; jvfr. 347.
  3. Snorre, Yngl. S. Cap. 25, 27.
  4. Derfor ſiger ogſaa Starkad i et Kvad, Saxo anfører i latinſk Parafraſe (S. 310): Forhen vare vi 11 (han mener vel, foruden ham ſelv) Høvdinger, der omgave Kong Hake. Det er ovenfor (S. 258) nævnt, at Saxo kalder Hake Daniæ tyrannus; er dette ej ligefrem urigtigt, kan det blot betyde at Hake havde underlagt ſig Danmark eller en Deel deraf.
  5. Saxo (S. 279) gjør Hugleik til Konge i Irland. Hvorledes denne Misforſtaaelſe — thi Misforſtaaelſe kan det alene være — er opſtaaet, lader ſig nu neppe udfinde.