Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/338

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
310
Hake og Hagbard.

opholdt ſig paa Møre, hvor Sølve Høgneſøns Æt ifølge Fundinn Noregs udtrykkelige Vidnesbyrd hørte hjemme. Flejn kan, hvis han var fød omkring 740, have opholdt ſig hos Eyſtein imellem 770—790, og hos Kongerne paa Oplandene ſom Olding omkring 810. Det er ſaaledes altid en Mulighed for, at han kan have været den yngre Hjørs Farfader. Men det er ogſaa muligt, at han kun har været en yngre Søn af Hjør Halfsſøn.

At der i begge Slægtrækker fra Hjørleif ere Led bortfaldne, maa ſaaledes være udenfor al Tvivl, og den ſidſte Række (til Geirmund og Haamund) oplyſer endog ſelv om, hvad der har givet Anledning til Udeladelſen. Naar vi efter disſe Underſøgelſer ſkulle beſtemme Slægtens Chronologi, eller Tiden, naar enhver af de omtalte Helte maatte antages at have været i ſine bedſte Aar, maatte det blive: Hjørleif 690—700; Half 700—720; Hjør Halfsſøn og Sølve Høgneſøn 720—740; Flejn Hjørsſøn 770—790; Hjør den yngre 810—830, Geirmund og Haamund Heljarſkind 860-880.

13. Hake og Hagbard

Søkongen Hake, med hvis Datter Hagny Hjør Halfsſøn var gift maa, hvad allerede det, der ovenfor om ham er anført, tilſtrækkeligt viſer, i Tidsrummet nærmeſt før Braavallaſlaget have ſpillet en temmelig betydelig Rolle i Danmark og Sverige. Uheldigviis er kun lidet levnet os af hvad Fortidsſagnene berettede om ham, og ſelv dette lidet er heel uklart og forvirret. Det ſamme kan ogſaa ſiges om hans foregivne Broder Hagbard, thi viſtnok er Sagnet om hans og Signys trofaſte Kjærlighed blevet mere bekjendt og udbredt end noget andet Oldſagn, men dette Sagn er, hvad der nedenfor vil blive viiſt, neppe hiſtoriſkt, og det har i alle Fald ſaa ganſke tildraget ſig Opmerkſomheden, at hans øvrige Bedrifter ere forglemte. Ifølge Fundinn Noregr vare, ſom vi have ſeet, Halfsrekkerne Innſtein og Utſtein Sønner af Gunnlad, og Hrok den ſvarte og Hrok den hvite Sønner af Haamund Hørdejarl; Gunnlad, Haamund og en tredie Broder, Hake, vare Børn af Berſerken Hromund Rolfsſøn, der udgives for en Sønneſøn af Hoddbrodd, Søn af Hød, efter hvilken Hadeland ſkal have faaet Navn. Halfs Saga veed intet af denne Herkomſt, der ogſaa, hvad de øverſte Led angaar, tydeligt nok viſer ſig at være opdigtet[1]; den veed kun at Gunnlad er en Syſter af Herſen Haamund frøkne, og at denne er

  1. Sammenſtillingen af Hød eller Had og Hadeland viſer allerede at Perſonernes Navne ere dannede efter Landſkabets; men den anden Sammenſtilling af Hød og Hoddbrodd ſynes tillige at føre os op i den mythiſke Kreds, forſaavidt den minder om Saxos Hotherus (Hød) Hoddbrodds Søn og Balders Banemand. Forſkjellen er den, at Hød hos Sorø er Hoddbrods Søn, i Fund. N. hans Fader.