Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/337

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
309
Flein Hjørsſøn.

endnu være hjulpen; thi antages Geirmund fød ved 820, og hans Fader Hjør ved 790, vilde den ældre Hjørs Fødſel og Halfs Levetid i ſaa Fald komme omkring 730, hvilket upaatvivleligt er en Generation for ſilde. To Led maa derfor viſtnok være bortfaldne, ſaaledes at Halfs Levetid kommer omkring 700, og dette ſtemmer ogſaa meget godt med den Omſtændighed, at der mellem den ældſte Hjør, Jøſurs Søn og Hjør, Halfs Søn, ligeledes ligge tvende Slægtled.

Det er muligt, at et af disſe Slægtled virkelig paa et andet Sted i Landnáma er nævnt[1]. Det fortælles nemlig, at Skalden Flejn Hjørsſøn, der en Stund opholdt ſig hos Kongerne Thorolf og Olaf paa Oplandene, havde været opfød nord paa Møre paa en Ø ikke langt fra Borgund, ved Navn Jøſurheid, hvor hans Fader (Hjør) boede; at han ſiden kom til Kong Eyſtein i Danmark, og vandt ved ſin Skaldſkab ſaadan Anſeelſe, at han fik Kongens Datter til Egte. Og i en gammel Fortegnelſe over Skalder ved de ældſte nordiſke Hoffer heder det, at blandt en af de Skalder, der opholdt ſig hos den ſvenſke Konge Eyſtein Belje, var Flejn Skald. Denne Flejn maa have været en mere end almindelig anſeet Skald, hvis Kvad længe opbevaredes, thi i Skálda opſtilles en egen Indretning af Drottkvædeverſet, kaldet Fleinsháttr, der upaatvivleligt benævnes efter ham. Sagnene om ham kunne derfor neppe ganſke være grebne af Luften. At den ſvenſke Eyſtein Belje, hos hvem han opholdt ſig, maa være den ſamme, ſom den danſke Kong Eyſtein hvis Datter han egtede, ſynes ej at kunne betvivles; det maa tillige erindres, hvad der ovenfor er nævnt, at man paa den Tid under „Danmark“ neppe forſtod det nuværende Danmark, men kun det oprindelige, mellem Skaane og Gautland. Eyſtein Belje nævnes ſom Konge eller egentlig Underkonge i Sverige paa Ragnar Lodbroks Tid, omkring 780[2]. Det er ikke uſandſynligt, at Flejn Skald, ſom i ſine yngre Dage opholdt ſig hos Eyſtein, og i ſin Alderdom hos Kongerne paa Oplandene, af hvilke den ene havde en Søn, ſom var Landnamsmand, har været en Søn af Hjør Halfsſøn. Thi Navnet Jøſurheid i Forbindelſe med Hjør bliver her overbeviſende; vel heder det at Jøſurheid ſkulde ligge paa Møre, men dette er aabenbart en Fejltagelſe, ſom maaſkee kan have ſin Oprindelſe derfra, at Hjør, indtil han hevnede ſin Fader og ſaaledes gjenvandt ſit Rige,

  1. Landn. V. 1.
  2. Om denne Eyſtein Belje vil der nedenfor blive talt. Da man aldeles ikke ſynes at have været paa det rene med hans Hiſtorie eller Herkomſt, tør man vel ikke fæſte ſynderlig Lid til, hvad der om ham berettes; dog ſaa meget ſynes idetmindſte Skaldefortegnelſen at viſe, at man henførte ham til Ragnar Lodbroks Tid, eller til Slutningen af det 8de Aarhundrede. Flein Skald nævnes i allefald ſom ſamtidig med Brage hin gamle eg hans Svigerfader Erp Lutande.