Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/336

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
308
Halfs Levetid. Hjør den ældre og yngre.

og Starkads Ophold hos ham falder endog, ſom det ſynes, tidligere end hans Ophold hos Frode[1]. Fundinn Noregr opſtiller derhos en Genealogi, hvis Rigtighed viſtnok er noget tvivlſom, ifølge hvilken Signy, Hagbards Elſkede, bliver Søſkendebarn til Høgne af Njardø; deraf følger dog, at Hagbards Broderdatter Hagny antages at være i ſamme Generation ſom Sølve Hogneſøn[2]. Det er altſaa umiskjendeligt, at Hagny uadſkilleligt henhører til Halfs Tidsalder, og at hun umuligt kan have været ſamtidig med Brage Skald, eller omkring Aaret 820 født de omtalte Tvillinger til Verden. Og her bliver Landnáma, hvis Troværdighed i Stridstilfælde maa ſættes over Halfsſagas, af fortrinlig Oplysning. Landnáma veed intet om, at Hjør, Tvillingernes Fader, var gift med Hagny. Den fortæller, at Hjør herjede paa Bjarmeland, og fangede der Kongens Datter Ljufvina, ſom han egtede, og om hvem den nu beretter det ſamme, ſom Halfsſaga beretter om Hagny. Landnámas Beretning, der næſten kan anſees ſom Are Frodes, nedſkreven i Slutningen af 11te Aarhundrede, er upaatvivleligt bygget paa Traditionen inden Geirmunds egen Familie, og derfor meſt at ſtole paa, ikke at tale om, at Brødrenes mørke Udſeende letteſt forklares ved deres tſchudiſke Herkomſt paa mødrene Side[3].

Vi faa altſaa een Hjør, der var Halfs Søn, der hevnede ſin Fader tilligemed Sølve, og ſom var gift med Hagny, Hake Haamundsſøns Datter; en anden Hjør, gift med Ljufvina, og Fader til Geirmund og Haamund Heljarſkind. Disſe Hjørver maa have været forſkjellige Perſoner, hvilke af ſenere Sagnfortællere, med Udeladelſe af Mellemled, ere forvexlede Paa ſaadanne Udeladelſer af Mellemled, og Forvexlinger af Perſoner med ſamme Navn, hvortil det ovennævnte Opkaldelſes-Syſtem gav ſaa megen Anledning, finder man ſaa hyppige Exempler, at man heller ikke kan tage i Betænkning, at antage ſaadant ogſaa at have været med i Spillet her; der bliver kun Spørgsmaal, hvor mange Led man ſkal antage bortfaldne mellem Hjør Halfsſøn og den anden Hjør, Tvillingernes Fader. Det ſædvanlige var viſtnok, og er endnu, at Sønneſønnen opkaldtes efter Bedſtefaderen; i ſaa Fald vilde kun eet Led være bortfaldet mellem de tvende Hjørver, eller to Led mellem Hjør Halfsſøn og Geirmund. Men derved vilde man dog neppe

  1. Se nedenfor § 13.
  2. Dette Slægtregiſter, ſom nedenfor nærmere vil blive omtalt, lyder ſaaledes: Grjotgard fik Nordmøre, hans Søn var Salgard, Fader til Grjotgard, Fader til Sølve, Fader til Høgne i Njardø, Fader til Vikingen Sølve og Hild den Mjove, gift med Hjørleif den Kvennſame … og længere nede: Sigar var Fader til Sigmund, ſom var gift med Hilde, Datter af Kong Grjotgard paa Møre, hans Søn hed Sigar, Signys Fader, ſom lod hænge Hagbard.
  3. Ogſaa Sturlungaſaga (Cap. 1) omtaler Geirmunds og Haamunds Fødſel og Brage Skalds Vers, men den nævner ikke udtrykkelig Dronningens Navn, og kan derfor ikke her gjøre noget Udſlag.