Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/335

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Fødſel og Barndom er bleven omhyggeligt opbevaret. Og Brage Skalds Levetid falder juſt, ſom man af andre Sagn-Udſagn nokſom kan godtgjøre, i Slutningen af 8de og Begyndelſen af 9de Aarhundrede[1]. Slægtled maa altſaa i Rækken være udfaldne, men Spørgsmaalet bliver, hvor mange, og hvor.

Her bliver det nu for det førſte viſt, at Geirmunds og Haamunds Fader virkelig hed Hjør, thi han nævnes udtrykkeligt i Brages Vers, og det er ikke ſandſynligt, at de islandſke Genealogier ogſaa i dette Stykke ſkulde have fejlet. Der er altſaa en Hjør, ſom uadſkilleligt er knyttet til Geirmund og Haamund ſom deres Fader.

Men nøjere Underſøgelſer viſe ogſaa, at der er en Hjør, ſom uadſkilleligt er knyttet til Half ſom hans Søn. Ej alene ere alle Sagaer og Slægtregiſtre, der nævne Half og hans Æt, enige om at tillægge ham Sønnen Hjør, men Landn. ſiger udtrykkeligt, at „Half var Fader til den Kong Hjør, der hevnede ſin Fader tilligemed Kong Sølve Høgneſøn“. Halfs Saga melder ligeledes, at Hjør, Kong Halfs Søn, var gift med Hagny, en Datter af Kong Hake Haamundsſøn[2]. Men tidligere, hvor den fortæller om Innſtein, Utſtein, Hrok den ſvarte og Hrok den hvite, heder det, at Gunnlad, Innſteins og Utſteins Moder, og Haamund, Hrokernes Fader, begge vare Børn af Berſerken Hromund. I Fundinn Noregr ſtaar dennes Slægt opregnet; det heder at han havde tre Børn, Haamund, Hrokernes Fader, Gunnlad, Utſteins og Innſteins Moder, og Hake. At denne Hake enten er den ſamme, ſom Halfsſagas Hake Haamundsſøn, og i ſaa Fald „Hromund“ at anſee ſom en Skrivfejl iſtedetfor „Haamund“, eller at Hake Haamundsſøn maaſkee endnu ſnarere, at dømme efter det Opkaldelſesſyſtem, ſom var og tildeels endnu er ſaa ſædvanligt i Norge, har været betragtet ſom en Sønneſøn af Hake Hromundsſøn, ſynes temmelig viſt. I alle Fald er Hake Haamundsſøn nøje knyttet til Starkads og Hjørleifs Tidsalder. Det vil i det Følgende blive viiſt, hvorledes denne Hake Haamundsſøn er ingen anden end den berømte Søkonge Hake, hos hvilken Starkad opholdt ſig, ſom vandt Svithjod, og hvis Død ogſaa af Snorre beſkrives ſaa ſmukt;

  1. Det heder ej alene i den gamle Skaldefortegnelſe, at Brage den gamle levede deels hos Eyſtein belje Ragnar Lodbroks Underkonge i Sverige, deels hos Bjørn Jernſides Sønneſøn Bjørn paa Hauge, der levede ved 831; man har endnu Brudſtykker af et af Brage forfattet Digt, hvor han omtaler et Skjold, Ragnar ſelv havde givet ham. (Se Skálda, Cap. 42). Endelig ſiger Landnáma, at den Thore Herſe, Roaldsſøn, ſom opfoſtrede Erik Blodøxe, og ſom derfor maa anſees at have været omtrent ſamtidig med Kong Harald Haarfagre, eller fød omkring 850, var en Datterſøn af Brage den Gamle, hvilket ogſaa ſætter dennes Levetid ved 820. (Landn. II. 1).
  2. Landn. II. 19.