Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
300
Vikars Levetid.

Levetid. Snjall og Hjall ſættes fem Generationer tidligere end Landnamstiden ved 880, deres Levetid vil derved falde mellem 710 og 730, og Vikars mod Slutningen af det 7de Aarhundrede. Vi have ovenfor omtalt Brødrene Hjall og Skate, der ifølge Saxo fældtes af Aale hin frøkne, og om hvilke endnu paa hans Tid en Landsby med begge Brødrenes fælles Navn minde. Disſe Brødre ere umiskjendeligt vore Sagaers Snjall og Hjall; deres Høj paaviſes endnu i Nærheden af Glomſteen lidt nordenfor Falkenberg i Vinberg-Hered i Halland[1]. De blive ſaaledes ſamtidige med Aale den frøkne, eller med Starkads ſidſte Dage, ligeſom deres Farfader Vikar med Starkads tidligſte Ungdom: et Sammentræf af forſkjellige og af hinanden ganſke uafhængige Tidsberegninger, der ikke kan kaldes tilfældigt. Føjes nu hertil den tredie, ligeledes uafhængige, Slægtberegning, ifølge hvilken Frode frøknes Levetid falder i Slutningen af 7de Aarhundrede, eller ubetydeligt ſildigere end Vikars, bliver Sammentræffet endnu mere paafaldende, og Sandſynligheden af, at de her nævnte Hovedperſoner virkelig have været til og udført de fleſte dem tillagte, ikke paatageligen mythiſke Bedrifter paa de ovenfor angivne Tider, bliver endnu langt ſtørre.

Det hiſtoriſke Reſultat, vi heraf vinde, er ſaaledes, at der mod Slutningen af det 7de Aarhundrede i Norge har været et rygſk eller egdſk Rige, beſtaaende af Rogaland og Agder med Tilbehør, eller rettere, at Rogaland endnu ikke havde deelt ſig i de to Fylker Rygjafylke og Egdafylke, men dannede et eneſte Fylke ligefra Ryvarden til Rygjarbit; at den Konge, under hvilken det naaede den ſtørſte Magt, var Vikar Haraldsſøn, der tillige underkaſtede ſig Hørdaland og den ikke rygſke Deel af Thelemarken ſamt de tilgrændſende Dele af Oplandene, hvortil man deels kunde regne Thelemarken ſelv, deels Vors, over hvilket Fundinn Noregr lader Vikars Æt herſke[2]; at Vikars Æt ſiden er bleven fortrængt, førſt fra Hørdaland, ſiden fra Rogaland, og at hans Sønneſønner Hjall og Snjall blot have været Søkonger, der omſider faldt i en Strid mod Aale den frøkne. Det ſynes tillige ſikkert, at Vikar virkelig har haft i ſin Tjeneſte en navnkundig rygſk Helt, ved Navn Starkad, hvis Styrke og Tapperhed, Skaldeevne, Lunefuldhed og Blanding af gode og ſlette Egenſkaber have vakt en ualmindelig Interesſe og bidraget til at gjøre ham til en egte Sagnhelt, iſær ved at antage ham for den ſamme ſom eller en Ætling af den mythiſke Jøtun Starkad Aludreng; ligeledes at Starkad virkelig bar fældet Vikar, og derpaa opholdt ſig førſt hos Frode frøkne, ſiden hos Aale frøkne, og opnaaet en meget høj Alder, ſom dog ej behøver at antages højere end 70—80 Aar[3]. At Vi-

  1. Se Richardſons Hallandia S. 96.
  2. Se ovenfor S. 200, 299.
  3. Naar nemlig Starkad henved 68O opholdt ſig hos Vikar, 690—700 hos Frode og Ingjald, og 720 hos Aale, bliver hans Leve- og Virke-Alder ikke ſtørre end mangen i nyere Tider bekjendt Veterans. Om Beſtemmelſen af Tiden før Braavallaſlaget vil i det Følgende blive handlet.