Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/327

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
299
Vikars Æt.


Hvad der altſaa er viſt, er, at der maa have været et Sagn om en Kong Vikar, Vatnars Fader og Starkads Foſtbroder, og at denne Vikar maa have været Konge over Agder og Rogaland, med andre Ord, over Rogernes eller Rugernes gamle Rige i dets fuldeſte Udſtrækning, og at han dertil har føjet flere Nabofylker, fornemmelig Hordaland. Det maa antages ſom afgjort, at det uforvanſkede Sagn ikke har ladet Hørdaland være hans egentlige Fædrenerige. Thi endog i Halfs Saga, der fortæller om Vikars Fødſel, og lader Jøſur være Søn af Agvald Rogalands Konge, kaldes dog Jøſurs Sønneſøn Hjørleif Hørdalands Konge; det ſiges vel, at han ogſaa herſkede i Rogaland, men, ſom man tydeligt kan ſee, alene fordi Afſkriveren paa Grund af det Foregaaende bar anſeet det nødvendigt at indſkyde dette Tillæg, der heller ikke findes i alle Haandſkrifter, ligeſom Rogaland i det Følgende, hvor der fortælles om Hjorleifs Ætmænd, ikke en eneſte Gang nævnes, og Hjørleif, hvor han forreſten i andre Sagaer omtales, ſtadigt kaldes Hørdalands Konge. Hertil kommer og, at Slægtregiſterne i Fundinn Noregr, der udtrykkeligt nævne baade Jøſur, Agvald, Vikar og Vatnar, kalde Jøſur Hørdalands Konge, og gjøre ham til Søn af Hørd, Gard Agdes Søn; Agvalds Søn omtales ikke, men Vikars Fader, der ogſaa her kaldes Aalrek, er, viſtnok paa en ſaare vilkaarlig Maade, gjort til en Søn af Erik den maalſpake, „og denne igjen til en Ætling af Skjold, hvis Fader Skelfir udgives for Konge paa Vors og Skilfingernes Stamfader. Nu er den egentlige Grund til at hiin Aalrek eller Alfrek er fremmanet, let at indſee: det er Tilværelſen af den ſtore og bekjendte Kongsgaard Aalreksſtad, nu Aarſtad ved Bergen. Paa ſædvanlig Maade forudſatte man at den maatte have faaet Navn efter en Kong Aalrek, uagtet den aabenbart kun var faaet det efter det nærliggende Fjeld, der endnu kaldes Aalriken eller Ulriken (d. e. den Alfe-fordrivende[1]. Jøſur er bleven knyttet til Rogaland alene fordi det Sted, der heder Jøſurheid, i Oldtiden regnedes til Rogaland; men desuagtet lader endog Halfsſaga ham blive opfød i Hørdaland, paa Stord-Øen. Det maa ſaaledes anſees ſom temmelig viſt, at det oprindelige Sagn, foruden at henføre Vikar til Rogaland og Agder, tillige nævnte Harald ſom hans Fader. At dette ſkeer i Kvadet Vikarsbolk, der tillægges Starkad, var ej ſaa meget at betyde, da dette Kvad neppe er gammelt; men af ſtørre Vigtighed er det, at mægtige Ætter paa Island, der udlede deres Herkomſt fra Vikar, udtrykkelig kalde vant Søn af Harald, Egdernes Konge.

Den islandſke, og ſom det ſynes, ikke aldeles forkaſtelige, Slægt-Angivelſe gjør det retteligt at anſtille en omtrentlig Beregning angaaende Vikars

  1. Álfrek kaldes i Eyrbyggja Saga al Bedrift, hvorved et Sted vanhelligedes, og Alferne tænktes at kunne bortjages. — Den her nævnte Maade at forklare Stedsnavne paa, har fra umindelige Tider været, og er endnu, ſædvanlig i Norden. En Mængde af uegte, vildledende Sagn ere derved opkomne.