Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/324

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
296
Vikar. Jøſur.

Roge paa Jøſurheid, der ligger imellem Rogaland og Thelemarken, hvilken Egn ſenere blev kaldet Vide. Han laa paa Jagt her med ſin Hird, og der fødte hans Dronning en Søn ved Navn Jøſur, der blev ſat til Opfoſtring hos Gunnvald Jarl paa Stord. Agvald blev overfalden og dræbt af Vikingen Hækling; han er højlagt paa Agvaldsnes. Da Jøſur havde været Konge en Tidlang, egtede hans Foſterfader Gunnvald Roge en Kvinde, ſom ogſaa Koll Jarl bejlede til; derover blev Koll forbittret, overfaldt Gunnvald, brændte hans Gaard og dræbte ham. For at hevne ſin Foſterfaders Drab drog Jøſur afſted med en Flaade, men da Koll ſaa ham komme ſejlende, ſkyndte han ſig til ſine Skibe, og ſejlede nordover Hardſøen til Gravdalsvaag. Her kom Aalrek til ham med faa Folk, da han ingen Ufred ventede; men ſtrax efter kom Jøſur og angreb dem; baade Aalrek og Koll faldt med Størſtedelen af deres Folk. Vikar, Aalreks Søn, undkom ikke fra Tummelen, førend Jøſur var dragen bort. Paa Tilbagevejen underkaſtede Jøſur ſig hele Kolls Rige. Mange Aar ſenere overfaldt Vikar Jøſur, da han opholdt ſig der; Jøſur faldt tilligemed alle Bønderne i Heredet, derfor, heder det, fik det Navnet Kvinnhered, fordi kun Enkerne bleve tilbage. Vikar underkaſtede ſig nu Kolls Rige. Men Jøſur havde en Søn ved Navn Hjør, der igjen angreb Vikar. Efter en lang Kamp, hvori de ſkifteviis havde Fordelen, ſluttede de omſider Forlig. Vikars Søn var Vatnar, ſom ligger i Vatnarshaugen; hans Sønner vare Snjall og Hjall, der ligge i Brødrehaugen.

Dette er Halfsſagas Fremſtilling. En anden, der indeholdes i den ſaakaldte Vikars Thaatt, der ſom Epiſode er indtagen i den fabelagtige Gautreks Saga, lader Vikar være en Søn af Kong Harald paa Agder, og fortæller, ſaaledes ſom det allerede ovenfor er anført, at Starkad var hans Landværnsmand og boede paa Tromø, og at Kong Harald blev overfalden og dræbt af den mægtige Kong Herthjof paa Hørdaland, der underlagde ſig hans Rige og førte hans Søn Vikar tilligemed den unge Starkad hjem med ſig til Hørdaland, hvor Starkad ſattes til Opfoſtring hos en mægtig Mand ved Navn Grane, der kaldtes Roſshaars-Grane, og boede paa Aſk, paa Øen Fenring (Aſkø). Herthjof, heder det, var idelig i Leding, og hans Rige var da meget udſat for Angreb af fremmede Fiender; for at kunne ſamle Folk i en Haſt ſammem ved ſlig Lejlighed lod han indrette Viter (Varder) paa forſkjellige Punkter, hvoriblandt en paa Fenring; den blev Vikar ſat til at pasſe. Medens Vikar laa ved Viten, gik han til Aſk for at beſøge Starkad, der nu var 12 Aar gammel; han fandt ham liggende paa Gulvet