Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/313

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
285
Braavallaſlagets Tid.

neppe kan være fød tidligere end 840[1], nedſtamme i tredie Led fra Sigurd Rings Søn Ragnar Lodbrok[2]. Dette giver for Ragnars Fødſelstid, og følgelig for Sigurds kraftigſte Alder, Tiden ved 750, hvorved dog er at bemerke, at Sigurd Orm i Øje, Gorms Farfader, var en Søn af Ragnars andet Egteſkab[3], og at dennes Fødſel derfor viſtnok kan flyttes endnu en 10 eller 15 Aar op, altſaa til 740 eller 735. Det for omtalte Slægtregiſter, hvorved Oddaverjerne paa Island udledede deres Herkomſt fra Harald Hildetand, lader Høvdingen Runolf Ulfsſøn, der i Aaret 1000 ſom aldrende Mand blev døbt, og derfor maa være fød omkring 950, nedſtamme i 8de Led fra Harald Hildetands Søn Thrond Gamle, hvis Fødſelstid ſaaledes falder omkring 710, eller endog lidt tidligere. Og Ynglingekongen Eyſtein paa Veſtfold, der nævnes i Forbindelſe med Sigurd Rings Død, var Farfader til den i 810 afdøde Gudrød, hvilket bringer Eyſteins Levetid til at falde mellem 720 og 780[4]. Sigurd Rings kraftigſte Alder kommer ſaaledes mellem 730 og 760, og Harald Hildetands, der, ſiden der tales ſaameget om hans uhyre Ælde, maa have opnaaet en meget høj Alder, mellem 680 og 700; hans hele Levetid mellem 650 og 730. Braavalla-Slagets Tid maa derfor ligeledes henføres til 730. Og dette ſtemmer meget vel med den ovenfor omtalte Angivelſe i alle angelſaxiſke Annaler, at Ingild, der efter vore Kilder ſkal være falden i et Slag mod Sigurd Ring, døde 718. Thi vil man end ikke antage, hvad vi dog af de forhen udviklede Grunde anſee for retteſt, at Ingilds Død fandt Sted før Braavallaſlaget, og blive vi ſaaledes end nødte til at ſætte dette før 718, eller omkring 715, ſaa er dog Forſkjellen — femten Aar — under ſaadanne Omſtændigheder og i en ſaa fjern Tidsalder for intet at regne.

Er det paa denne Maade lykkets os omtrentligt at beſtemme Braavalla-Slagets Tid, nemlig et af Aarene mellem 715 og 730, opſtaar nødvendigviis det Spørgsmaal: af hvad Slags var den Folkebevægelſe, hvoraf dette Slag og Skjoldunge-Rigets Omſtyrtelſe var den nærmeſte Følge, og hvad kan den bevægende Aarſag have været? Her kunne vi ikke andet end atter vende Blikket mod Øſten, mod vore Forfædres ældſte Hjem, hvor der viſtnok maa have fundet en Bevægelſe Sted, ſom drev nye Sværme af Nordgermaner over til vor Halvø. Thi det Folketal,

  1. Gorms Død indtraf mellem 935 og 940; han ſkal da have været over 100 Aar gammel.
  2. Nemlig: Ragnar — Sigurd Orm Øje — Hardeknut — Gorm.
  3. Nemlig med Aslaug eller Kraaka.
  4. Det er ovenfor omtalt, hvorledes Eyſtein nævnes ſammen med Sigurd Ring. Hvis, hvad der neppe kan betvivles, den forhen omtalte Dag Lifſke eller Grenſke er den ſamme Dag, der blev hans Søn Halfdans Svigerfader, bringes han ogſaa derved til at blive ſamtidig med Sigurd Ring.