Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/312

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
284
Braavalla—Sagnets hiſtoriſke Betydning.

hundrede finde vi — hvad der i følgende Afſnit vil ſees — Sværme af nordiſke Vikinger i en ſaa overvættes og i Sammenligning med de nordiſke Landes ringe Folketal ubegribelig Mængde at ſtyrte ud over Mellem- og Veſt-Europa, at vi nødvendigviis maa antage, at en ualmindelig og vidt om ſig gribende Omvæltning har undet Sted, eller at Masſen af Nordgermaner, iſær deres øſtligere Deel, med eet har ſat ſig i Bevægelſe mod Syden og Veſten. Men ſøge vi efter en beſtemt Begivenhed, der ligeſom kan betegne denne Omvæltning, bliver det ene og alene Braavalla-Slaget, hvorved vi kunne blive ſtaaende. Før dette: Hleidrekongen danſk-gotiſk Nationalitet forherſkende i den ſydlige Deel af Halvøen og paa de danſke Øer; efter dette: Overkonger af gardarikſk Æt i Gautland, ingen Hleidrekonger mere, forherſkende nordiſk Nationalitet eller idetmindſte nordiſke Høvdingers Herredømme i Danmark, og nordiſke Vikinger ſværmende rundt om paa alle veſteuropæiſke Kyſter.

Efterretningerne om disſe Begivenheder ere for faa, for magre og for lidet oprindelige til at deres overordentlige Vigtighed ſom afſluttende en ældre Tingenes Orden bar kunnet vorde tilbørligt udhævet. Dog ligger en ſaadan Betragtningsmaade deraf til Grund for den Drøm, der tillægges Ivar Vidfadmes. Denne Drøm ſkyldes naturligviis en ſildigere Bearbejder og Udſmykker af Sagnet ſin Tilblivelſe, men den er derfor ogſaa bleven formet efter de Indtryk, ſom de Begivenheder, den ſkulde bebude, havde gjort paa Bearbejderens Sind; det er tillige, ſom ovenfor bemerket, tydeligt at ſee, at den egentlige, oprindelige Bearbejdelſe, ſom i Sagabrudſtykket alene er mere udtværet og moderniſeret, hidrører fra en Tidsalder, der ikke er meget yngre end Sigurd Rings egen. I denne Drøm ſkal Ivar have ſeet, hvorledes en gylden Drage, fuld af en Mængde Fugle, i ſin Flugt fra Havet, det vil ſige fra Veſten og Sydveſten, mødtes og overvældedes af en frygtelig Torden- og Regnſky, der kom fra Nordøſten, bredte Mørke over hele Norden, og gik i Syd og Veſt om Landet. Ved en ſaadan Drøm kan den gamle Sagnfortæller alene have tænkt paa et Sammenſtød mellem to Nationaliteter, af hvilke den ene maatte bukke under, og han ſiger i denne Drøm paa en vis Maade mere, end i den hele Beſkrivelſe over Kongernes Kamp. Og desforuden lader han Hørd ligefrem fortolke Drømmen om „ſtore Forandringer med Henſyn til Rigerne i Svithjod og Danmark“.

Da Braavalla-Slaget er af ſaa indgribende Vigtighed i Nordens Hiſtorie, er det tillige af yderſte Vigtighed, nogenlunde at beſtemme den Tid, da det fandt Sted. Dette er dog noget vanſkeligt, da vi af vore egne Kilder kun have et Par Slægtregiſtre at holde os til. Et af disſe, der viſ nok er det paalideligſte, lader den danſke Konge Germ den Gamle, der efter alle Vidnesbyrd ſkal have opnaaet en uſædvanlig høj Alder, men dog