Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/288

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
260
Frode Frøkne.

var en Søn af Eyvind Auſtmand, hvis Fader, Bjørn fra Aa i Gautland, var gift med Lif, en Datter af Ingjald, Kong Frodes Søn af Danmark[1]. Starkad den gamle, tilføjes der, var begges Skald. I den islandſke Laxdølaſaga anføres ogſaa et Slægtregiſter fra Frode, nemlig Hærkongen Olaf Hvites. Han var, heder det, Søn af Ingjald, Søn af Frode Frøkne, hvilken Svertlingerne dræbte[2]. Dette ſidſte Slægtregiſter er nu viſtnok urigtigt, da Landnáma og bedre Kilder, fornemmelig Olaf hvites egen Ætling Are Frode, udlede hans Æt fra Ynglingeſtammen; desuagtet er det af Vigtighed, fordi det viſer hvorledes ogſaa vore Sagn meldte om Frode Frøknes Forhold til Svertlingerne. Det førſte Slægtregiſters Rigtighed i det Hele taget have vi derimod ingen egentlig Grund til at betvivle, thi den Omſtændighed, at Langfedgatal, eller den i vore Sagaer ſædvanligviis opſtillede Række af Skjoldungekonger, fører ham højere op i Tiden, beviſer, ſom vi allerede ovenfor ved Rolf Krake have ſeet, aldeles intet, da denne Række er vilkaarligt ſammenſat af forſkjellige indbyrdes uſammenhængende Grupper, og desuden hverken ſtemmer med Saxos, med Sven Aageſøns, eller med Esrom-Annalernes[3]. Snarere er der, naar Starkad ſkal anſees ſom en hiſtoriſk Perſon, ſtørſt Sandſynlighed for de Genealogiers Rigtighed der bringe Frode Frøkne ſaa nær Braavallaſlagets Tid ſom muligt, thi i dette Slag deeltog Starkad uimodſigeligt. Ifølge Landnáma døde Bjørn, Helge Magres Farfader, efterat Island var opdaget, men, ſom det ſynes, i en høj Alder, da hans Sønneſøn Helge ligeledes var en af de tidligſte Landnamsmænd. Henføres Bjørns Død til henved 875, kan hans Huſtru Lif antages fød omtrent ved 800, og hendes Fader Rolf maa følgelig være fød i det 8de Aarhundrede[4]. Her kommer nu viſtnok Ingjald noget vel langt ned i Tiden, ſaa at man enten maa tænke ſig et Par Led bortfaldne eller Angivelſen af Bjørns Dødstid urigtig; men da man vel heller ikke tør antage flere end i det højeſte to Led at være overſprungne, kan man neppe faa Frode højere op i Tiden end henved 700. Dette er i og for ſig ikke ſaa uſandſynligt. Vel nævner Sagnet paa den Tid Harald Hildetand ſom

  1. Landn. 3, 12.
  2. Laxd. Cap. 1.
  3. Langfedgatal og med det Yngl. S. ſætte Frode Frøkne, ſom Farbroder til Roar og Helge Yngl. S. Cap. 29 omtaler endog Aale Frøkne ſom Frodes Broder, og nævner, hvorledes Starkad dræbte ham, uagtet baade Saxo og Søgubrot, aabenbart efter Starkads egne Kvad, lade Aale deeltage i Braavallaſlaget, og følgelig — hos Saxo udtrykkeligt — førſt ſenere blive dræbt. Ved at ſætte Rørek Hnøggvanbauge, der tydeligt henhører til ſamme Gruppe ſom Rørek Sløngvanbauge og Harald Hildetand, ſom Ingjalds Søn, ſammenkjedes øjenſynligt to forſkjellige Grupper. Hos Saxo har Rørek intet med Ingjald at beſtille.
  4. Man kan rigtignok til Nød antage Rolf fød henved 750, og Ingjald henved 710, hvorved Frodes Levetid betegnes.