Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/283

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
255
Frode Frøkne.
9. Skjoldunger og Ynglinger. Frode Frøkne.


Næſtefter Rolf Krake er der ingen af Skjoldunge-Kongerne, om hvilken Sagnet har ſpredet en ſtørre Glands, end Frode Frøkne, og hvad der fortælles om ham, er mere virkelig Hiſtorie og mindre ſagnmæsſigt, end hvad der berettes om Rolf Krake. Saxo og de danſke Kongerækker, der følge ham, gjøre idetmindſte to forſkjellige Froder af ham, og henføre ellers flere af de til hans Sagnkreds henhørende Begivenheder til aldeles forſkjellige Aarhundreder[1]. De fleſte Beretninger ere enige om at gjøre ham til en Søn af Fridleif Frodeſøn, hvem Sagnet tillægger en Mængde fabelagtige Bedrifter i Norge[2]. Det heder, at Fridleif ſendte Mænd til den norſke Konge Aamunde, for at fri til hans Datter, den ſkjønne Freygerd; at en af Geſandterne, Frøke, druknede i et Sund, og at Aamunde lod de øvrige drage tilbage med Afſlag, mod Freygerds Vilje, der gjerne ønſkede at egte en ſaa anſeet Fyrſte ſom Fridleif. Fridleif bekrigede Aamunde, fældte ham i et ſtort Slag i Frøkeſund[3], og egtede Freygerd, med hvilken han havde Sønnen Frode; med en anden Kvinde havde han Sønnen Olaf eller Aale, der ſiden ogſaa fik Tilnavnet den Frøkne. Frode var, fortælles der, allerede fra Fødſelen af ſaa elſket af Alle, at han neppe engang fik Lov til at gaa paa Jorden, men blev baaren paa Folkenes Arme, ſaa at han med Rette kunde kaldes Alles Foſterſøn. Faderen døde i hans 12te Aar, og de undertvungne ſaxiſke Konger, Sverting og Haanef, vilde benytte ſig af hans Barndom til at afkaſte Aaget, men han overvandt dem i et Slag og paa-

giver ham Tilnavnet Bjerggram, og antyder endelig at Norges Kongeſlægter nedſtamme fra ham (p. 329), hvorved han, ſom ovenanført, gjør ham til eet med Halfdan Gamle.

  1. Saxo, og de fleſte danſke Kongerækker, ſkjelne mellem Frode frøkne, Hugleiks Søn, og Frode femilde, Fridleifs Søn; det er denne ſidſte, der egentlig ſkulde have Tilnavnet den frøkne. Rykloſters Annaler kalde begge Froder den frøkne, og vore Slægtrækker ere enige i at tillægge Frode Fridleifsſøn, Ingjalds Fader, dette Tilnavn.
  2. Hans Kamp om Riget med Hjarne, den til Konge ophøjede Digter, og med 12 ſtridbare Brødre i Norge, bærer altfor ſtærkt Præg af Æventyr, til her at behøve at gjentages. Se Saxo, 6te Bog S. 259—261. Saxo lader den fabelagtige Aan Bogſveiger komme i Berørelſe med Fridleif, dette ſtempler end mere Sagnet om ham ſom opdigtet.
  3. Dette Sund maa ganſke viſt være Frekøſund paa Nordmøre, tæt ved Fredø, paa Sydſiden; og hertil ſigtes vel ogſaa med det Sund, hvori Frøke druknede. Det er altſaa paa Nordmøre at denne Aamunde — han være nu opdigtet eller ej — ifølge det oprindelige Sagn maa have været Konge, og Sagnet er ſandſynligviis fra førſt af nordmørſk; men da alle ſlige Sagn, der udlede geografiſke Navne af Perſoners Navn, ere højſt mistænkelige, de fleſte endog reent ud opdigtede, ſkulde man næſten formode, at Saxo her har benyttet en af de ſenere Æventyrdigtninger fra 12te Aarhundrede.