Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/282

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
254
Rolf Krake.

men til Gotland; Befolkningen var eensartet, og Udvandringer i det ene af disſe Lande kunde neppe andet end medføre lignende Bevægelſer i de øvrige. Forudſat at vor Formodning er rigtig, bliver forøvrigt Rolf Krakes Levetid at henføre til Midten af det 6te Aarhundrede. Nærmere at ville beſtemme den, vilde være et forgjæves Forſøg. Thi Skjoldunge-Slægtrækkerne kan man, ſom vi ovenfor have bemærket, ej rette ſig efter, da de deels ere ſammenflikkede i en ſenere Tid, deels ikke ſtemme med hinanden indbyrdes; efter Saxo vilde Rolf blive en af de ældſte, efter vore Stamtavler en af de yngſte Skjoldunge-Konger. Heller ikke kan man regne efter Adils’s Plads i Ynglingernes Række, thi denne er ligeſaa vilkaarligt ſammenſat. Den ſætter Adils og følgelig Rolf ſildigere end Frode Frøkne, uagtet denne, hvad der ſiden ſkal viſes, umiskjendeligen er yngre end Rolf. Saxo, eller det danſke Sagn, veed desuden intet om Adils’s Ynglinge-Herkomſt at fortælle, men kalder ham en Søn af Hødbrodd, Sveriges Konge, og gjør ham endog til en Broder af Hød, Guden Balders Banemand, ligeſom den gjør Helge til den ſamme ſom Vølſungehelten Helge Hundingsbane. Sagnet ſtaar altſaa ganſke iſoleret, og man kan ved Beſtemmelſen af dets Heltes chronologiſke Plads alene gjette ſig frem paa ovenanførte Viis[1], idet man tillige følger det Indtryk, de i det lejlighedsviis ſkildrede Skikke og Sædvaner kunne vække. Og dette er i Sandhed et Indtryk af høj Ælde. Iſærdeleshed er den baade hos Saxo og i Rolf Krakes Saga forekommende Beſkrivelſe af Livet ved Rolfs Hof charakteriſtiſk. Hofſinderne ſelv kaſtede Been for Morſkabs Skyld over Bordet efter hverandre, og det endog ſaa voldſomt, at en og anden ſtundom ſatte Livet til[2].

  1. Som en Vejledning til nogenledes at beſtemme en Tid, ſenere end hvilken Rolf Krake ej kan have levet, kunne vi anføre, at Snorre i Beretningen om Hjørvard Ylſing og Granmar — en Beretning hvorfor viſtnok hiſtoriſk Sandhed ligger til Grund — lader Granmars Datter drikke Rolf Krakes Mindeſkaal (Yngl. S. Cap. 41). Altſaa var Rolf paa den Tid en allerede afdød, i Mindet levende Helt. Men Granmar og Hjørvard vare ſamtidige med Ivar Vidfadme, der levede omkring Aar 650 e. Chr. Rolfs Tidsalder falder følgelig en rum Tid for 650, neppe ſenere end 550.
  2. Rolf Krakes Saga og, ſom det ſynes, Ynglingaſaga ſætte Helges og Rolfs Hiſtorie i Forbindelſe med et Sagn om Kong Frode, der dræbte ſin Broder og efterſtræbte hans tvende Sønner, hvilke dog under Hunde-Navnene Hopp og Ho ſkjultes for hans Efterſtræbelſer, og omſider fandt Anledning til at overrumple og indebrænde ham i et underjordiſk Smuthul, ſom han havde indrettet ſig nærved ſin Hal. I Rolf Krakes Saga heder den Broder, Frode dræbte, Halfdan, og hans Sønner ere Helge og Roar. Men Saxo, ſom meddeler det ſamme Sagn (7de Bog S. 322 flg.) kalder Frodes Broder Harald, og dennes Sønner, ſom han efterſtræbte, Harald og Halfdan. Dette ſynes at vidne om, at hiin Kombination i Rolf Krakes Saga kun er vilkaarlig, og at Sagnene ikke hænge ſammen. Saxo lader ſin Halfdan udføre ſaare mærkelige Bedrifter,