Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/278

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
250
Rolf Krake.

jede hans Kongsgaard, og førte Yrſa fangen med ſig til Hleidr uvidende om, at hun var hans Datter, egtede han hende, og hun fødte ham Sønnen Rolf. Da Rolf var tre Aar gammel, kom Dronning Aaluf til Danmark og underrettede Yrſa om at Helge var hendes Fader. Da forlod hun Helge og drog tilbage til Adils. Helge faldt nogle Aar efter paa et Krigstog. Efter en Beretning ſkal han have bekriget Adils, og være falden i et Slag mod ham[1].

Rolf, Helges Søn, blev nu Hleidrekonge og erhvervede ſig ſnart ved ſine udmærkede Egenſkaber ſtørre Magt og Anſeelſe, end nogen Skjoldungekonge enten før eller efter ham kunde roſe ſig af. Fra alle Nordens Egne ſtrømmede de meeſt anſeede Kæmper til hans Hird, blandt disſe ogſaa Nordmanden Bødvar Bjarke, der ſkal have hørt hjemme i Opdal, og om hvem mange fabelagtige Sagn berettes[2]); Hjalte, eller ſom han tidligere kaldtes, Hatt, en Bondeſøn fra Omegnen af Hleidr, og Vøgg eller Vigg, der ſkal have givet Rolf det Tilnavn Krake, hvormed han ſædvanligviis betegnes[3].

  1. Sagnet om Helge er her nærmeſt fortalt efter Yngl. Saga Cap. 32. Saxo beretter det noget forſkjelligt (2 B. S. 80—89). Han kjender intet til Dronning Aaluf i Saxland, men nævner iſtedetfor hende en Thora paa Thorø, og fortæller at hun for at hevne ſig paa Helge magede det ſaa, at han fik ſee og egtede Yrſa, uden at vide at det var hans Datter. Forøvrigt melder han om Helges Erobringer i Vindland, hvis Konge Skalk han ſkal have undertvunget, lader ham tilbageerobre Jylland fra Saxerne, overvinde den ſvenſke Konge Hødbrodd, og endelig dræbe ſig ſelv. Han ſammenblander ham derhos med Vølſungen Helge Hundingsbane. Vidtløftigſt fortælles Sagnet i den temmelig ſildigt nedſkrevne og med mange, aabenbart uegte, Tilſætninger forſynede, Rolf Krakes Saga. Ifølge denne ſkal ogſaa Yrſas Moder, ſom her kaldes Dronning Aaluf, ſelv have maget det ſaa, at hun blev gift med Helge. Denne Saga er det, ſom lader Helge falde i Slaget mod Adils. Den lader tillige Roe eller Roar, ſom den kalder ham, erhverve et Rige i Northumberland, hvilket dog bærer ſterkt Præg at være en ſenere Opfindelſe. De esromſke AnAnnaler gjøre Roe til en Søn af Dan, og give ham Sønnerne Helge og Halfdan, af hvilke Helge igjen er Rolf Krakes Fader. Han lærer Thora at kjende under et Ophold paa Laaland, har med hende Datteren Yrſa, og egter ſidenefter Yrſa uden at vide at hun er hans Datter; Helge bliver ſiden tilligemed Thora højlagt paa Thorø, og nu underkaſter den ſvenſke Konge Adils ſig Riget, over hvilket han ſætter ſin Hund Rakke til Konge. Rakke ſønderrives af andre Hunde, hvorefter den føromtalte Snæ eller Snjo ved Hleers Hjelp bliver Underkonge i Danmark og mishandler Landet, indtil han dør af Luſeſyge, hvorefter Rolf Krake beſtiger Tronen.
  2. Nemlig baade i Rolf Krakes Saga og i den ſærſkilte Bødvar Bjarkes Saga.
  3. Dette berettes ſaaledes i Edda: „Der fortælles at en liden og fattig Svend ved Navn Vøgg kom ind i Rolfs Hal, gik frem for Kongen, der da var ung og ſmal af Væxt, og gav ſig til at ſee paa ham. Da ſagde Kongen: hvad vil du mig, ſiden du ſeer ſaa paa mig? Han ſvarede: da jeg var hjemme, hørte jeg fortælle at Kong Rolf Krake var den ſtørſte Mand i Norden, men nu ſidder jo der i Højſædet kun en liden Krake (Træſtamme med afhugne Grene, og ham