Side:Det norske Folks Historie 1-1-1.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
79
Roger eller Ryger.

den i den øſtfjeldſke, og ſaa overeensſtemmende med den, ſom tales i den veſtenfor liggende Setersdal,“ at man ikke et Øjeblik kan tvivle om, at den veſtfjeldſke Deel af Thelemarken har faaet ſin Befolkning ej fra Øſten, men fra Veſten. Et ældgammelt Sagn, opbevaret i den ſaakaldte Saga om Half og Halfsrekkerne, melder desuden udtrykkeligt, at mellem Rogaland (eg. „Rugernes Land“, ogſaa kaldet Rygjafylke, hvoraf det nuværende „Ryfylke“ er en Forkortning) ligger Joſurejd, et Sted ved den ſaakaldte Dalaa i Brunkeberg, omtrent paa Grændſen mellem det øſtfjeldſke og veſtfjeldſke Thelemarken[1]. Men da Rogerne, Rugerne eller Rugerne umiskjendeligt have haft deres egentlige Hjem og førſte Fodfæſte i Egnen omkring og paa Øerne i Buknfjorden, det vil ſige i det nuværende Ryfylke, er det aabenbart, at Setersdalens og det veſtfjeldſke Thelemarkens Beboere i Førſtningen kun var de yderſt mod Øſten fremſkudte Hobe af den ſtore rugiſke Æt. For den, der har ſeet, med hvilken Lethed Valdresboen, Hallingdølen og Thelebonden drager over Fjeldet til Sogn, Hardanger og Ryfylke, og omvendt, Sogns, Hardangers og Ryfylkes Indbyggere til Valdres, Hallingdal og Thelemarken; for ham bliver det dobbelt ſandſynligt, hvad vi her have fremſat; Man maa ogſaa formode, at den øverſte Deel af Numedalen mellem Hallingdal og Thelemarken har faaet ſin Befolkning paa ſamme Maade, medens dens nederſte Egne ſandſynligviis ere blevne befolkede ſøndenfra opad af den ſamme Æt, ſom beſatte den øſtre Deel af Thelemarken og det ſaakaldte Grønland eller Grenland omkring den betydelige Indſø Nonn-Sø (Norſø) ſtrax ovenfor Skiensfjorden.

Det er imidlertid ikke derfor nødvendigt at antage, at Thelemarken og Setersdalen regnedes ſom eet Landſkab tilligemed Rogaland; de behøve kun at have været regnede til Rogaland i vidtløftig Forſtand. Dette ſees deraf, at man ſenere hen finder Setersdalen tilligemed det hele ſaakaldte Robygdelag regnet med til Agder, eller Kyſtdiſtriktet mellem Rogaland og Viken – hvad ogſaa Dalenes Retning i ſig ſelv tilſiger. Men uagtet Agder, der omtrent indbefattede de nuværende Liſter- og Mandals- og Nedenæs-Amter, i den hiſtoriſk bekjendte Tid dannede et eget Fylke, finder man dog ogſaa her Spor efter Rogerne, idet Agders yderſte Grændſepunkt mod Viken ved Kyſten, det nuværende Grændſepunkt mellem Nedenæs Amt og Bratsberg Amt, i fordums Dage kaldtes Rygjarbit. Lægger man nu hertil, at Agder gjennem hele Middelalderen baade i verdslig og gejſtlig Henſeende hørte til det veſtlige Norge-, eller Gulathingets Diſtrikt, ſaa kan der ej læn-

  1. Halfs Saga Cap. 2 i Fornaldar Sögur Norðrlanda II. S. 26. „Agvald Rogalands Konge“, heder det her, „boede paa „Roga paa Jøſurheid“, der ligger mellem Rogaland og Thelemarken: det kalder man nu Vide“. Navnet „Viðir, à vidum“ gjenkjendes endnu i Veum, ſom det nu udtales, et Annex til Moland i Thelemarken.