Side:Det nittende aarhundres kulturkamp i Norge.djvu/452

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


bedre og bedre kauteler for den personlige frihed. Grundprincipet i al moderne lovgivning er, at intet menneske skal berøves friheden uden ved lov og dom. Og videre kræver frihedstanken, at man trækker grænsen mellem lovlige og ulovlige handlinger der, hvor handlingen enten krænker en andens retssfære eller gjør brud paa den offentlige orden. Det er denne tanke, som skal være grundlaget for al human lovgivning.

Vi roser os af at være et civiliseret folk. Det er ikke frit for, at vi nu og sa indbilder os at være verdens mest civiliserede. Fattige er vi, det er sandt, men det skyldes ikke nogen manglende civilisation, det skyldes i det hele taget ikke os, men Vorherre og den norske natur.

Anvender vi de nævnte kultur-kriterier paa vort eget land, vil vi gjøre den iagttagelse, at respekten for den private eiendomsret er relativt større end i de fleste kulturlande, mens respekten for den personlige frihed er mindre.

— — Den væsentlige indskrænkning af eiendomsretten, vor ældre lovgivning kjender, er ekspropriationsretten, og betegnende nok er dennes anvendelse, først og fremst naar det gjælder industrielle anlæg, i alle lande stadig blit udvidet. Man erkjender her er social nødvendighed. Men dernæst faar forholdet mellem samfundet (staten, kommunen) og den enkeltes eiendomsret størst praktisk interesse, hvor det gjælder de saa-