Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/30

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
XXIII

lærer for dem ſin Svoger og tidligere Diſcipel Sten Wirthmand, der opholdt ſig hos ham fra 1685 til 1688, da Gutterne ſattes i Bergens Skole. Den ældſte af dem døde ſom Skolediſcipel i Bergen i Begyndelſen af 1691 og blev der begraven[1].

Den yngre Søn, Anders, blev Student i Kjøbenhavn, rimeligvis i 1691. Daſs var ſaa heldig i ſin Fætter Dr. Peter Jeſpersſøn at kunne ſkaffe ſin Søn en formaaende Beſkytter og et udmerket Tilſyn i Hovedſtaden. Jeſpersſøn havde efter ſin Udenlandsreiſe aflagt et kort Beſøg hjemme paa Helgeland, men ſaa ſiden ikke ſit Fødeland igjen. Hans fremragende Evner, navnlig en uimodſtaaelig Veltalenhed, bragte ham fra en kortvarig Anſættelſe ſom Landspreſt paa Fyn til den anſeelige Stilling ſom Kongens Konfesſionarius, medens en kongelig bulla udnævnte ham til Doktor i Theologien. Han var den meſt anſete og inflydelſesrige af Rigets Geiſtlighed; ſom Prædikant gjaldt han for den ypperſte; man kaldte ham oratorom Phoenix, „Herrens Gyldenmund.“ Af os fortjener han ligeſaameget at mindes ſom den, der faderlig tog ſig af ſine unge Landsmænd i Hovedſtaden. Det var ham, der var Peter Tordenſkjolds førſte Støtte i Kjøbenhavn.

Anders Daſs’s Ophold ved Univerſiitetet fornyede de to Fætteres gamle Venſkab. Vi har endnu levnet et Par Breve fra Jeſpersſøn til Daſs af Aarene 1692 og 93. Doktoren takker ham for den kjærkomne Sending af „eders gode

  1. Aaret angivet af A. Daſs; han var død før 13 Febr. 1691, da Faderen i ſit ovennævnte Brev til P. Krog taler om ſin „eneſte Søn.“ Erlandſen (Tromsø Stifts Geiſtl. S. 58): „Lars D., døde ugift, ſom Student, 1691 i Bergen paa Hjemrejſen fra Kjøbenhavn, 16 Aar gammel;“ Alderen er maaſke rigtig, men det øvrige maa være galt. Den neden aftrykte Liſte over P. Daſs’s Viſer har: 1686.