Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VI

Forfatter er paapeget, tør vel ſkrive ſig fra den ſidſtes Ophold i Nærø Preſtegaard[1].

Dette Ophold varede en fem ſex Aar. Han underviſtes af ſin Onkel og beſtemtes af denne for den ſtuderende Vei. Moſteren, der forreſten roſes ſom en hæderlig og gudfrygtig Kvinde, ſkal have været ſtreng og haard mod ham, hvorom P. Daſs’s Sønneſøn og førſte Biograf, Albert Daſs, har opbevaret en liden Fortælling. En Dag, fortæller han, havde Preſten givet ham en Lexe at lære; men Moſteren jog ham ud at hugge Ved iſteden. Da Manden ſatte hende irette derfor og ſagde: „Er det paa den Maade, Drengen ſkal ſtudere og blive Preſt?“ ſvarede hun: „Naar der blir Preſt af ham, blir der og en Smør-Tønde af min R…“ Hun ſkulde dog opleve at ſe ham baade ſom Preſt og i den Stand, at han kunde yde Gjengjeld for, hvad godt han havde nydt i hendes Hus. Thi da, ſom Volquarts ſiger,

I Ild og Vand hun Prøve ſtod,
Da Hus og Gaard afbrændte,
Da Mand og Søn de i een Flod
Tilſammen Livet endte, —

da blev Pleieſønnen den, der ydede den gamle en ſønlig Haandsrækning. Hun overlevede ham og døde i en Alder af 84 Aar i 1709.

„Jeg ſvæved hid og did alt under andres Naade,“ ſiger Petter Daſs i ſit „Levnetsløb,“ og det ſynes virkelig, at han paa en Maade har levet paa Omgang hos Moderens Familie. Fra Nærø er han udentvivl flyttet til en anden Moſter, der var gift med Sorenſkriveren paa Helgeland, Jeſper Hansſøn, hvor de holdt Huslærer[2]. Af dem

  1. Se L. Dietrichſon i Den norſke Poeſis Hiſt. I 77.
  2. Dette Ophold omtales ikke af Alb. Daſs, men kun ſaaledes kan P. Daſs’s Ord til Peter Jeſpersſøn i Tilegnelſen af Katekismus-Sangene forklares:

    „Vi ginge tilſammen i Skole og Tvang.“

    Fra Huslærerens Undervisning ſendtes P. Jeſpersſøn i Trondhjems Skole og gik der, til han blev Student.