Side:Dass - Samlede Skrifter 1.djvu/14

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VII

underviſtes han ſammen med Huſets Søn, Peter Jeſpersſøn, der var født ſamme Aar ſom han ſelv. De to Fættere ſluttede et Venſkab, der varede for hele Livet.

I Aaret 1660 ſattes Peter Jeſpersſøn i Trondhjems Skole, men Petter Daſs i Bergens. Det er rimeligt nok, at han i Bergen har boet hos Faderens der gifte Søſter, og at denne Bekvemmelighed har været Grunden til, at han ikke fulgte Fætteren til Trondhjem. Bergens Skole havde paa den Tid, da Petter Daſs nød Undervisning der, ſex Lærere: Rektor, Konrektor og fire Hørere. Flere af de Lærere, der var anſatte ved Skolen i de Aar, Daſs gik der, var dygtige Mænd med et viſt literært Navn, ſom Rektoren Arnold de Fine, ſenere Biſkop i Trondhjem, hans Eftermand Klaus Nilsſøn Bleking, og ikke mindſt Edvard Edvardsſøn, hvis rige Samlinger til Bergens Beſkrivelſe har været en uudtømmelig Guldgrube for Holberg og ſenere Topografer. Petter Daſs gjennemgik i fem Aar Skolens fem Klasſer med den efter vore nuværende Forhold trykkende Skoletid fra Kl. 6 Morgen til 4 eller efter Omſtændighederne 5 Eftermiddag med Fritid fra Kl. 10—12 for at ſpiſe Middag og med Ferier „udi Hundedagene“ — om Eftermiddagen[1].

Fra Skolegangen i Bergen haves en Fortælling om et Skjelmsſtykke af Petter Daſs, ſom, hvor ubetydelig den end er, dog bør bevares. Engang, heder det i den Nordlandſke Tradition, kom han ſom ung Gut ind til en Bekjendt, en Kjøbmand, ſom ſad i ſin Slaabrok ved et Bord og tællede

  1. Interesſante Oplysninger om Bergens Skoleliv paa den Tid af Edv. Edvardsſøn i N. Mag. II 636 fgg.