Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/98

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
98

len minder om Sceptret og Kathedret om Thronen. Men da der ikke indtraf nogen Ledighed og jeg for at leve trængte til hurtig Befordring, beſluttede jeg mig til at modtage det førſte, det bedſte, ſom maatte tilbyde ſig. Kort efter døde Klokkeren ved Korskirken i Bergen, og Biſpen udnævnte mig da til hans Eftermand. Det var jo en latterlig Befordring for den, der ſaa nylig havde været Keiſer. Men da jo dog intet gjør et Menneſke mere latterligt end Armod, og den, der lider af Tørſt, ikke har Raad til at vrage det grumſede Vand, tog jeg tiltakke og er nu allerede en aldrende Mand i min Klokkertjeneſte. Ikke længe efter min Anſættelſe fik jeg Tilbud om et godt Parti med en bergenſk Kjøbmandsdatter ved Navn Magdalena. Jomfruen ſtod mig an, men jeg havde dog mine Skrupler, ſaaſom der jo var al Sandſynlighed for, at min førſte Kone, Keiſerinden af Qvama, endnu var i Live, og jeg nødig vilde gjøre mig ſkyldig i Polygami. Abelin, den trofaſte Ven, for hvem jeg ingen Hemmeligheder havde, beroligede mig dog i denne Henſeende, og jeg tog da ikke i Betænkning at ægte min Jomfru. Med hende har jeg levet lykkelig i ſex Aar, uden dog nogenſinde at indvie hende i min underjordiſke Hiſtorie. Men jeg har aldrig ret kunnet glemme min tabte Herlighed, og af og til hænder det nok, at min Opførſel kan være lidt forſkjellig fra den, der egentlig pasſer for min nuværende Livsſtilling. Jeg har i dette Ægteſkab tre Børn, Chriſtian, Jens og Jesper, i alt altſaa fire, ifald Prindſen af Qvama endnu maatte leve.“

Abelin, der overlevede Klim, og i hvis Bibliothek dennes Memoirer fandt ſin Plads, har tilføiet følgende Efterſkrift: „Nils Klim levede til Aar 1695. Han gjorde ſig afholdt af alle ved ſin Retſindighed og ulaſtelige moralſke Vandel. Sognepræſten til Korskirken kunde dog af og til blive lidt fornærmet paa ham formedelſt hans ſtore Gravitet, hvilken efter Præſtens Mening ſkrev ſig fra Hovmod og Indbildſkhed. Jeg, ſom vidſte det be-