Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/96

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
96

Ven, ſom for tolv Aar ſiden miſtede Livet paa Toppen af Fløifjeldet“. Ved disſe Ord faldt der Skjæl fra mine Øine, og jeg kjendte — min gamle Ven Abelin, i hvis Hus i Bergen jeg i fordums Dage ſaa ofte var kommet. Jeg kaſtede mig i hans Arme: „Abelin, ſagde jeg, „kjender Du ikke din Klim, ſom vender tilbage fra Underverdenen? Det var mig, ſom for tolv Aar ſiden faldt ned i Hulen.“ Han var vel i Begyndelſen vantro, men da jeg ſaa nøie vidſte at fortælle ham om vort gamle Samliv, tog han mig grædende om Halſen og bad mig fortælle, hvor jeg havde været, og hvorfra jeg havde min barbariſke Dragt. Da jeg i min Forklaring var kommen til Planeten Nazar og dens Træer, fandt han vel, at dette maatte være Snak, og mente, at jeg ſnarere havde været taget i Berg. Jeg bad ham dog taalmodig høre videre, han blev fremdeles vantroende og haabede, at jeg ſelv om nogle Dage vilde indſe, hvad det var for Drømme og Hjerneſpind, jeg fortalte ham. Da jeg imidlertid efter en Uges Forløb faſtholdt min Beretning og bad ham om dog at betænke den Kjendsgjerning at jeg var falden ned igjennem Hulen og efter tolv Aars Forløb var kommen tilbage ad ſamme Vei i en før aldeles uſeet fremmed Dragt, gav han endelig efter for min Argumentation og bad mig om udførligere at gjentage min Hiſtorie, om hvis Sandfærdighed han efterhaanden overbeviſte ſig. Den Potuanſke Forfatning fandt han ſærdeles tiltalende og ønſkede, at alle Stater kunde indrettes efter dens Exempel.

Jeg begyndte nu at tænke paa min Fremtid og var bekymret for, hvilken Skjebne jeg gik imøde herhjemme ovenpaa alle mine Eventyr under Jorden. Abelin formanede mig da fremfor alt til at holde min Hiſtorie hemmelig, da jeg i modſat Fald vilde blive en Skive for Alles Spot. Nylig var en Mand bleven ſtraffet, fordi han havde troet paa Antipoder, og jeg kunde deraf ſlutte, hvordan det vilde gaa mig ſelv, om jeg ikke var ſaa klog at tie ſtille med mine Oplevelſer. Jeg ſkulde indtil vi-