Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/95

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
95

Sandvigen, ſaa jeg der en ſtor Forſamling af Folk, hvem Menneſkenes medfødte Lyſt til at ſe uſædvanlige Ting havde drevet ſammen fra alle Kanter. De ſtode ved Bjergets Fod i taus Forventning for at tage imod mig, men ved det førſte Ord af min Mund grebes de af en paniſk Skræk og rømte alle ſin Vei paa en gammel Mand nær, der var modigere end de andre og blev ſtaaende rolig paa ſin Plads. Ham tiltalte jeg da og ſpurgte ham, om han vilde være den fremmede Mands Gjeſteven. Paa hans Spørgsmaal om, hvorfra jeg var kommen, ſvarede jeg med et Vers af Virgil, at Solen nok vilde gaa ned, længe før jeg kunde blive færdig med at fortælle ham om mine Lidelſer, men at jeg i hans Hjem ſkulde give ham Beſked om min Skjebne, der til Vidunderlighed ikke havde ſin Mage i Verden. Den videbegjærlige Olding tog mig da ved Haanden og førte mig til ſit Hus. Jeg bad der om et Glas koldt Vand for at ſlukke min Tørſt, og den Gamle bragte mig det ſelv, thi hverken hans Kone eller hans Tjeneſtepige vovede for lutter Skræk at komme mig nær. Jeg ſagde da til ham: „Du ſer her en Vold for Skjebnens Luner, der har døiet mere end nogen anden Dødelig.“ „Ja, det er rimeligt nok,“ ſvarede min Vert, „at den, ſom har flakket omkring paa Jorden i 1600 Aar, maa have oplevet noget af hvert, thi det er jo nu 1600 Aar ſiden Jeruſalems Forſtyrrelſe, og Du har jo levet lige ſiden Keiſer Tiberius’s Dage.“ Disſe Ord bragte mig ganſke ud af Fatning, jeg mente, at den Gamle var gal, og lod ham forſtaa, at man maatte være en Oedipus for at finde ud af en ſaa gaadefuld Tale. Men han kom frem med et Billede af Jeruſalems Tempel og viſte mig det med Spørgsmaal om Billedet var meget forſkjelligt fra Originalen. Saa bedrøvet jeg var, kunde jeg dog nu ikke andet end le og bad om en Forklaring. Nu fik jeg vide Sammenhængen, at Folk i Sandvigen havde gjort mig til Jeruſalems Skomager. „Men,“ ſagde Oldingen, „jo mere jeg ſer paa Dig, jo mere maa jeg tænke paa en