Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
91

haandverket, ſom han havde tilegnet ſig hos en Frænde, der drev denne Profesſion, og forfærdigede derfor en Paryk af Gjedehaar. Hans Herre fandt dette at være den herligſte af alle Opfindelſer, Parykken vandt ogſaa Anerkjendelſe hos Senatet, Klim ſattes i Aktivitet for at forfærdige Parykker til alle dettes Medlemmer, fik derpaa en Statspenſion og ophøiedes i Adelsſtanden. Parykken bliver en martinianſk Nationalprydelſe, thi viſtnok forſøgte Ariſtokratiet i Begyndelſen at hævde den ſom ſin ſærlige Prydelſe, men vovede dog ikke i Længden at modſætte ſig Fremſkridtspartiet og det ſtærke og enſtemmige Folkeønſke, at alle Martinianere ſkulde have lige Adgang til det nye Gode. En kort Tid fører nu Klim et Herreliv, beſungen af Digterne, der iſær berømme hans forlorne Hale, ſmigret af Hiſtorikerne, der paaviſe den fremmede Mands Afſtamning fra Martinias ældſte Familier, og ſøgt af alle ſom en af Statens indflydelſesrigeſte Mænd. Men ſnart faar hans Lykke en Ende, idet hans ſtore Velynders Frue optræder ſom Potiphars Huſtru, og da han ſelv viſer ſig ſom en Joſeph (Friſtelſen ligeoverfor Abinden var rigtignok liden), kaſtes han i Fængſel og bliver Galeiſlave. Som ſaadan ſendes han ud paa et ſtort Søtogt og faar nu den ſamme Leilighed, ſom fordum paa Nazar, til at blive geografiſk Opdager i det Store. Skibschefen optræder nemlig ædelmodig ligeoverfor den faldne Storhed, erindrer hans ſtore Fortjeneſter ſom Parykopfinder og løſer hans Lænker.

Efter endel foreløbige Iagttagelſer, f. Ex. af et Folk, der beſtaar af levende muſikalſke Inſtrumenter, og hvis Tale altſaa er pur Muſik, naar han det ſtore Kejſerdømme Megendore. Her beſtaar Befolkningen ikke, ſom i andre Egne af Firmamentet, af en eneſte Dyreart, men af allehaande Dyr blandede om hverandre, ſaaledes at hver Dyreart repræſenterer en beſtemt Stand eller Kaſte. Løverne udgjøre Keiſerhuſet, Elefanterne de høieſte Statsembedsmænd, Tigre, Bjørne o. ſ. v. ere Militære, Hanerne Vægtere, Smaafugle Poſtbud, Ræve Diplomater,