Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/90

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
90

der er Statens næſtfornemſte Mand, en lattermild og yderſt letſindig Perſon.[1] Foreløbig bliver Nils Porteur hos Excellencen. Han havde nu rigelig Anledning til at ſtudere Martinianernes grændſeløſe Luxus og Forfængelighed og opdager ſnart, at medens Projektmagere i Potu altid løb Fare for Galgen, vare de her i den høieſte Anſeelſe. Selv kom han mod ſin Vilje til at foranledige en ſtor Ulykke i denne Retning, thi ikke før havde han fortalt om Oververdenen, førend der ſtrax gjordes Forſlag om et ſtort Handelskompagni, der ved at bryde Hul paa Jordſkorpen ſkulde aabne Forretninger med Europa, et Foretagende, der vakte ſtor Begeiſtring, men medførte Interesſenternes Ruin.[2] I det Hele var Løiheden i dette Samfund grændſeløs, Love gaves og ophævedes hvert Øieblik, Retspleien var uſikker, Gudsdyrkelſen Komedieſpil, Metaphyſiken (Holbergs værſte Kontrapart) blomſtrede ſom paa intet andet Sted, og Landet vrimlede af ſlette Poeter. Nils Klim, der i Potu havde været misfornøiet med ſin Hofløbertjeneſte, var heller ikke i Martinia tilfreds med ſin Stilling ſom Bærer af en Portechaiſe og pønſede derfor paa et Middel til at komme lidt høiere i Veiret. Ligeſaa uheldig ſom han havde været i Potu, ligeſaa heldig var han nu her: han havde fra Bergen medbragt et viſt Bekjendtſkab til Parykmager-

  1. Det er almindelig erkjendt, at ved Martinia ſigtes til Frankrige, og at den „næſtfornemſte Mand“ er Hertug-Regenten, den talentfulde, men ryggesløſe Philip af Orleans, der regjerede Frankrige i Ludvig XV.s Mindreaarighed (fra 1715 -1723).
  2. Sigter til en i ſin Tid overordentlig opſigtsvækkende Begivenhed i Frankrige netop under Hertugen af Orleans’ Regentſkab. En ſkotſk Eventyrer John Law oprettede en Seddelbank. Dens Kredit hvilede paa Aktier, der ſkulde kunne vexles i Banken til enhver Tid. Sedlernes Ihændehavere fik derhos Udſigt til Andel i Udbyttet af Handelsforetagender ved Misſisſippi, hvis Bredder dengang tilhørte Frankrige. Aktierne og Sedlerne ſøgtes med Begjærlighed, men det Hele var Svindel og endte med utallige Menneſkers Ruin og Forarmelſe.