Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
85

Foredrag. Man tror i Potu paa een Gud, men det er ſtrengt forbudt at gruble over hans Væſen, og al Metaphyſik er i det Hele banlyſt. Man har nogle faa Feſtdage, iſær Takkefeſter, men uden alle Ceremonier. Da Nils fortalte om den europæiſke Gudstjeneſte, lo man, thi man fandt Kirkemuſiken o. ſ. v. ganſke meningsløs. Den ſimple Gudstjeneſte er ogſaa aldeles tvangfri (i Modſætning, ſom man let forſtaar, til Forholdene i Danmark under Chriſtian VI), thi Tvang i ſaadanne Ting frem-alder kun Hykleri. Tolerance i Religionsſager finder Sted i vid Udſtrækning, dog ikke ligeoverfor Metaphyſikerne. Da Potuanerne af Nils Klim fik høre om Chriſtendommen, forundrede de ſig over, at et ſaa naragtigt Folk, ſom Europæerne, efter Klim ſelv og hans Beſkrivelſe at dømme, maatte være, kunde have ſaa ſunde Religionsbegreber.

Fyrſtendømmet Potu havde tre Univerſiteter. Studierne gik ud paa Hiſtorie, Økonomi, Mathematik og Retsvidenſkab, medens der ikke bliver Tale om Theologi, da Troeslæren er ſaa ſimpel, at den kan fremſættes paa en Side eller to. Medicinen er der ikke ſtort Brug for, da de gode Træer leve et ſaa ſkikkeligt Liv, at de næſten aldrig ere ſyge. Sprogvidenſkaben er overflødig, fordi alle Indbyggere paa denne Planet tale et og ſamme Sprog. De potuanſke Studenter gjorde ſig derfor ſnart færdige med ſine Studeringer. Profesſorerne maa altid, førend de tiltræde ſit Embede, have været i praktiſke Stillinger, for at Pedanteri og ufrugtbar Lærdom kan undgaaes, heller ikke maa de dyrke mere end een Videnſkab, thi at ſplitte ſine Kræfter paa flere avler kun Overfladiſkhed, endelig beſtaar Undervisningen mere i Øvelſer end i Foredrag. Man har ogſaa ved de potuanſke Univerſiteter akademiſke Grader, men alle Disputatſer og Ceremonier ere afſkaffede. Paa Grund af ſin Latterlighed vedligeholdes de dog til Morſkab, og Disputatorer underholdes ſom en Art Bajadſer. Dette gjør Nils Klim meget ondt, da han ſelv har disputeret for Baccalaurei-