Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
77

bergs Reiſer indtage en væſentlig Del af Bogen, ſom, hvor ypperlig den end i ſig er, dog mangengang mere pirrer end tilfredsſtiller vor Videlyſt, idet den — hvad der jo egentlig ikke kan forundre — ſom ofteſt fortier juſt det, vi helſt vilde have vidſt Beſked om.

Den flittige og beſtandig ſkrivende Eneboer udgav i disſe Aar endnu flere hiſtoriſke Verker, ſaaledes ſin „Almindelig Kirkehiſtorie fra Chriſtendommens Begyndelſe til Lutheri Reformation“ i to Kvartbind (1738), „Adſkillige ſtore Heltes og berømmelige Mænds ſammenlignede Hiſtorier og Bedrifter“[1] (1739) og „Adſkillige Heltinders og navnkundige Damers ſammenlignede Hiſtorier“ (1745). Begge disſe ſidſte Verker vare, ſom udtrykkelig paa Titelbladene fremhævedes, Efterligninger af den græſke Hiſtorieſkriver Plutark, der plejede at fortælle to berømte Mænds (en Grækers og en Romers) Levnet ad Gangen og at tilføje en Sammenligning mellem dem. Af ſæregen Interesſe for Holbergs Opfatning og Livsanſkuelſe er hans Levnetsbeſkrivelſe af Peter Czar, thi denne kraftfulde Selvherſker var ret hans Helt. I 1742 havde han ogſaa udgivet ſin udførlige „Jødiſke Hiſtorie“. Af hele denne Række af Bøger, der alle læſtes med Begjærlighed, har Kirkehiſtorien viſtnok øvet ſtørſt Indflydelſe paa Almenheden. Dens blev ogſaa ſtrax udſolgt og igjen oplagt. Varſomt, men tillige beſtemt, gjorde han Anſkuelſer gjeldende, ſom man hidtil ikke havde været vant til, men at ſkrive den Lutherſke Kirkes Hiſtorie vovede han ſig ikke til. Derfor er det, at han ſtandſede ved Reformationen.

  1. Manuſkriptet, efter hvilket dette Verk tryktes, findes paa Univerſitetsbibliotheket i Chriſtiania.