Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/67

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VII.
Hiſtoriſke Skrifter.


De Verker, hvorved Holberg har udøvet ſin ſtørſte og varigſte Indflydelſe, har han frembragt i Frederik IV.s Dage. Denne Konge omfattede han ogſaa med ſtor Hengivenhed og Anerkjendelſe. Visſelig var Frederik ingen ſærdeles fremragende Perſonlighed, men han var dog en i mange Henſeender ſund og praktiſt Natur. Forſtod Kongen end ſelv lidet af Holbergs Betydning for Land og Folk, havde han dog med et rosværdigt Inſtinkt modſat ſig dem, der vilde ham tillivs. Det var derfor uden Tvivl af Hjertens Grund, at Holberg ved Kongens Død i 1730 udtalte ſig om ham med den Varme, ſom han gjorde det i en akademiſk Tale, ſom han holdt ved Univerſitetet den 12te December 1730, ſelvfølgelig paa Latin. Denne Tale udkom førſt 17 Aar ſenere i Trykken, en Omſtændighed der ikke er uden Interesſe. Thi Frederik IV.s Søn og Efterfølger, Chriſtian VI., yndede ikke Lovtaler over ſin Fader. Han havde for det førſte i mange Aar med Bedrøvelſe iagttaget ſin Moders Sorg over ſin Ægteherres grove Utroſkab og det derpaa følgende Ægteſkab mellem Faderen og hans Frille, Anne Sophie Reventlow, og, hvad der var af end ſtørre Betydning, Chriſtian tilhørte helt igjennem en fra Faderens grundforſkjellig Aandsretning, den fra Tydſkland udgaaede Pietisme.

Det vilde være højſt ubilligt at overſe de mange Fortjeneſter, hvorved Chriſtian VI.s Regjering har vun-