Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/65

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
65

i Archiverne nok af den Art Suppliker bevarede.[1] I Regelen flød denne Art Afgifter ikke ind i den egentlige Statskasſe, men kom den dog middelbart tilgode ved at forſkaane den for Udtællinger, ſom maaſke ellers ikke havde kunnet undgaaes. Man anvendte nemlig gjerne disſe Penge til Opførelſen af Kirker og offentlige Bygninger, til videnſkabelige eller velgjørende Øiemed o. ſ. v. Mere end et lærd Verk, der ellers maaſke aldrig var blevet udgivet, har ſeet Lyſet paa den Maade.

Rangſygen maatte naturligvis i ganſke ſæregen Grad indbyde til Satire, og Digterne have heller ikke ſkaanet den, ſkjønt deres Vittighed rigtignok ikke formaaede at udrydde Ondet. Holberg har ſtadig og i flere af ſine Skrifter havt fat i dette Emne, og paa ſine gamle Dage udbryder han i en af Epiſtlerne i følgende Ord: „En Affekt er der dog, hvorudi Nationen udi denne flygtige Periodo haver ladet ſee en ſtedſevarende Beſtandighed, nemlig Rangſygen, thi den er og ſynes ſtedſe at ville blive dette Folks Favorit-Studium.“

  1. Til en Prøve: En Hr. Peter Schjøtt i Kjøbenhavn ſkriver 1765: „Tillad da, allernaadigſte Konge, at jeg, en gammel Borger, ſom en Naade-Løn allerunderdanigſt udbeder mig en kongelig allernaadigſt Beſtalling ſom virkelig Cancellie Raad. Ja tillad, at jeg til en ringe Erkjendtlighed allerunderd. erbyder 400 Rdl. ad pios usus. Mine Børn, ſom under Gudsfrygt og Studeringer helliges til Deres Majeſtæts og Landets Tjeneſte, vilde blive ſaa meget mere opmuntrede til en bedre Bane, naar de med Deres Fader velſigne og ſkjønne paa Kongens Ømhed mod alle Stænder. D. K. Maj.s Naade-Glands har i disſe Dage trænget ned til en udi min Familie, ſkulde der da og ikke være en Straale tilovers for mig, baade en Academiets og Stadens gammel Borger, o. ſ. v.“ Man maa imidlertid ikke tro, at Hr. Peter Schjøtt blev Cancelliraad ſaa billigt, ſom for 400 Rdl., thi Kongen ſkrev egenhændig paa hans Anſøgning: „Accorderes mod at betale 1000 Rdl. til gudeligt Brug.“ (Archivasſiſtent G. Kringelbachs „Bidrag til Rangſygens Hiſtorie i Danmark“, ſe Tidsſkriftet „For Romantik og Hiſtorie“, IV. S. 235 flg.).

L. Daae: Ludvig Holberg.