Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/63

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
63

havt et aabent Blik for denne Sandhed. Hendes Montanus er en indbildſk og umoden Realiſt og Polytekniker.

Man maa imidlertid ikke tro, at Holberg lader „Bjergets“ Spidsborgerlighed ſtaa med Palmer i Hænderne i Kampen med det udblæſte kjøbenhavnſke Skolelys. Viſtnok lader han den naturlige og ſunde Bondeforſtand komme til ſin Ret igjennem Montanus’s uſtuderede, men kvikke Broder Jakob, men ſamtidig har han ogſaa anbragt Per Degn og Jesper Ridefoged. Per er et fortræffeligt Exemplar af en allerede fra førſte Færd af taabelig og tynd, ſenere i ſin Degnebeſtilling yderligere fordummet, men dog fremdeles ſelvgod Student, der aldeles har ſvedet ud den lille Smule Kundſkab, han maaſke engang har havt, og hvis Liv nu helt er gaaet op i Strævet for det daglige Brød. Af den Sort Folk ſaa man dengang en uhyre Mængde, da Danmark havde Latinſkoler i ethvert nokſaa lidet Ravnekrog, (f. Ex. 24 alene i Nørrejylland), men den ſtørſte Del af disſe Skoler vare derhos ſaa yderſt ſlet udſtyrede i enhver Henſeende, at man i 1739 omſider ophævede en ſtor Del af disſe mere ſkadelige end gavnlige Skoler. Degnen er den meſt fremtrædende af Erasmus’s Modſtandere, men Jesper, der er ſkildret i kortere Træk, er ikke mindre interesſant. Hans Bevisførelſe imod Erasmus bør være uforglemmelig: „1) Førſt finder jeg i min Samvittighed, at jer Mening er falſk. 2) Siger jeg, at alt, hvad I har talt, er lutter Løgn. 3) Er jeg en brav Mand, hvis Ord altid har ſtaaet til Troende 4) Siger jeg, at I har talt ſom en Carnali, og at Tungen burde ſkjæres af jer Mund. 5) Og endelig for det femte vil jeg til Overflod beviſe jer over, enten I vil i Kaarde eller tørre Hug.“ Paa den Slags Svar maa ogſaa bedre og klogere Menneſker end Erasmus Montanus altid være forberedte.

Enevoldsregjeringen havde givet Rangforordninger og derved ſat den mere velhavende Borgerſtand paa en farlig Prøve, ſom de færreſte kunde beſtaa. Tidligere havde