Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/61

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
61

rede liden Agtelſe eller Velvilje for det Folk, ſom de ſkulde forſvare. Man erindre, at Trediveaarskrigen kun laa faa Menneſkealdre tilbage i Tiden, og at Danmarks og Norges ſtaaende Hær egentlig førſt var udviklet efter Enevoldsmagtens Indførelſe og dertil meſt ved Hjælp af indkaldte Fremmede. Endnu henimod vor egen Tid har Tybos Race, om end med betydelig nedſtemte Fordringer og i ſtærkt formindſket Maaleſtok, kunnet fortſætte ſit Liv ſaa længe, at „Lieutenant v. Buddinge“ for 40 Aar ſiden, da Hoſtrup ſkrev „Gjenboerne“, kunde gjøre Lykke ſom en heldig Figur. Holberg har i Jakob v. Tybo laant flere meget vittige Træk fra Plautus og Terents. Fra den antike Komedie har han ogſaa optaget Snyltegjeſten, der er anbragt paa den meſt glimrende Maade. Dennes Samtaler med Tybo, hvem han af Egennytte ſmigrer ved at roſe hans „Talje“, ved at ſammenligne hans Ryg og hans Bag med Vimmelſkaftet og Amager Torv, ved at fortælle ham, at „man ſkulde tænke, en Løve havde været Herrens Fader og et Faar Herrens Moder, ſaadant Anſigt har Herren, fuldt af Mildhed og Majeſtæt“, ja tilſidſt ved at kalde ham en „islandſk Løve“, alt dette vil ingen glemme, der førſt engang har fornøiet ſig derover.

I Tybos Medbeiler Mag. Stygotius gjør vi Bekjendtſkab med en ældre i ſit Pedanteri forſtenet Akademikus. En anden Repræſentant for den lærde Stands Forvildelſer er „Erasmus Montanus“. Komedien af dette Navn, der af mange anſees for Holbergs ſtørſte Meſterſtykke ſkildrer os en ung, indbildſk og egoiſtiſk Student, der dog endnu ſynes at kunne reddes for en forſtandigere og nyttigere Livsvirkſomhed. I Tidens Medfør er Montanus (atter latiniſeret for Rasmus Berg) en akademiſk Klopfægter, der har forelſket ſig i den formelle Logiks Kunſtgreb og virkelig, ſom det ſynes, tilegnet ſig en ſtor Behændighed i at bruge dem, medens han i Virkeligheden ikke beſjæles af videnſkabelig Aand. Dette maa man erindre, om man vil fatte dette Stykke. Thi