Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/60

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
60


I „Jakob v. Tybo“ have vi et af Holbergs paa engang fornøieligſte og for dem, der ønſke at ſe hans Samtids Skikkelſer gjengivne, meſt lærerige Stykker. To Karikaturer, hver for ſig en Repræſentant for en dengang ſtærkt fremtrædende Retning, have her ſat hinanden Stevne: den lærde, men aandløſe Pedant Stygotius og den ſtortalende, men i Grunden feige Krigsmand v. Tybo. Allerede deres Navne ere karakteriſtiſke, thi den førſte har gjort ſit Navn Stygeſen om til det latinſke Stygotius, en Maner, ſom engang var meget almindelig blandt ſtuderede Folk, ſkjønt dog allerede dengang ſtærkt i Aftagende, medens den andens „von“ var anlagt efter militær Skik. Stygotius, der maa tænkes ſom en „privatiſerende Lærd“ uden Embede, men i ret gode Kaar, har dog virkelig ſtuderet og er kjendt af „alle Literati udi Roſtock, Helmſtädt og Wittenberg“, men Tybo roſer ſig derimod af at have været med i ſtore Beleiringer („Brabants“) og Slag („ved Amſterdam“), ſom Hiſtorien ikke kjender, og hans Bedrifter ligge ſtundom, ſom f. Ex. „at kløve en Mand med et Hug udi fire Parter“ ligefrem udenfor Mulighedens Grændſer Neppe har Holberg nogenſinde ſkabt en mere grandios-komiſk Figur end ſamme Tybo, ſom „underkjøber Folk til at laſte ſin Skabning, paa det at han ſommetider kan have Ro for Fruentimmer“, ſom roſer ſig af at kunne „over ti Sprog“, og ſom „med al ſin Tapperhed“ er ſaa „from“, at han „i ſin Livs Tid ikke 2O Gange har ſlaget ſine Tjeneſtepiger og i det høieſte ikke pryglet ihjel mere end 6 Lakeier“. Selvfølgelig er Tybo ſtærkt overdreven, men ikke deſto mindre en fortrinlig Type paa Officerſtanden paa en Tid, da denne for en meget væſentlig Del beſtod af Udlændinge eller i alfald af Perſoner, der næ-

naviſke Literaturſelſkabs Skrifter B. 19—20 givet en interesſant Udſigt. Mere findes i Werlauffs hiſt. Antegnelſer til Holbergs 18 førſte Lyſtſpil. I 1865 udkom i Chriſtiania anonymt (Forf. var F. Bätzmann) en liden Bog: „Hexevæſen og Troldſkab“.