Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/55

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
55

paa en prægtig opredt Seng. Heraf har Udtrykket „Barſelſeng“ ſin Oprindelſe. En Samtidig af Holberg har optegnet, at „Konen laa ſom forgyldt i Sengen“, eller, ſom det heder i ſelve Comedien, „parerede ſom en Maibrud“. Strax efter Barnefødſelen maatte den ſtedfundne ſtore Begivenhed formelig anmeldes hos alle Bekjendte, Undladelſe heraf vilde være en Fornærmelſe mod Vedkommende; man erindrer, at Stykket begynder med Troels’s uhyre Liſte paa 93 Koner, til hvem han maatte løbe omkring. Alle disſe Veninder havde nu den Forpligtelſe at indfinde ſig i „Barſelſtuen“ for at ſe til Konen, underholde hende med Pasſiar, og der ſendtes ogſaa jevnlig Barſelmad, der imidlertid maatte betales med Drikkepenge. De Beſøgende ſkulde naturligvis trakteres, ſaa at Konens Værelſe ganſke fik Udſeende af en Damekafé. Man kan begribe, hvilken rigelig Mængde af Byrygter og Hiſtorier her maatte komme for Dagen, det blev ret en „Fadderſnak“ og „Fadderſladder“. Derimod vare Mændene oprindelig ſtrengt udelukkede fra disſe kvindelige Myſterier; lode de ſig finde der, havde de forbrudt ſin Hat, der maatte indløſes ſom et Pant med Penge, men dette var ſiden gaaet af Brug. En Tilgift til disſe Plager for Konen var, at ikke alene Læger, men ogſaa Kvakſalvere („Meſter Bonifacius“), ja Signekjærringer idelig viſiterede hende.

Holberg var beſtandig en Ynder af at ſnakke med Fruentimmer og foretrak deres Konverſation for ſit eget Kjøns. Han ſkriver ogſaa ſelv i en af ſine Epiſtler: „Naar jeg er hjemme, er jeg idelig udi et Slags Arbeide, ſom foraarſager Hovedbryden, ſaa at jeg gaar ud for at lade Hjernen have fornøden Hvile. Saadan Hvile faaes fornemmeligen udi Fruerſtuer, hvor der forefalder gemenligen ikke uden jevn Snak, ſom ingen Meditation behøver.“ Det er en gammel Fortælling, at Holberg ſærlig yndede at komme i Barſelſtuer, hvilke dengang efterhaanden vare bleve aabnede ogſaa for Mænd, og den gjendrives juſt ikke ved de Referater af Pasſiaren i dem,