Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
50

Samtiden, der kjendte denne nu forglemte Bog, have gjort et eiendommeligt komiſk Indtryk, ſom let gaar tabt for os. Man maa nemlig vide, at den „politiſke“ Stokfiſk ſlet ikke handler om, hvad vi kalde Politik. Den var nemlig en Haandbog for Friere, der vilde gjøre fordelagtige Partier, og dens Titel lød ſaaledes: „Der politiſche Stockfiſch mit ſeinem Kunſtſtücke, wie ein kluger Liebhaber, wie niedrig er auch ſey, reich, ſchön und vornehm heirathen kann“. Ordet „politiſk“ ſvarer her til „fiffig“ eller „poliſk“. Om dette uforglemmelige Stykke kan endnu anføres, at gjennem det er Ordet „Kandeſtøber“ i Betydning af et politiſk Vrøvlehoved ikke alene blevet almindeligt hos os, men ogſaa udenfor Norden. Ogſaa i Tydſkland kjendes ſiden Holbergs Tid „Kannengießer“ i ſamme Bemærkelſe. Endelig frembragte „Kandeſtøberen“ i ſin Tid en underlig Efterligning idet en Forfatter af lav Rang, J. R. Paulli, der vilde rivaliſere med Holberg, gjorde et Forſøg paa at omſkrive og forbedre denne Komedie. Holberg, der undertiden var pirrelig og kunde ofre Smaating ſtørre Opmærkſomhed, end de fortjente, udgav i den Anledning et Par „Breve“. Af Paullis Original findes kun et eneſte Exemplar (i det Deichmanſke Bibliothek), men den er i vore Dage bleven optrykt for ſin Snurrigheds Skyld.

Holbergs Uvilje mod ørkesløs Snak, der i ganſke ſæregen Grad var ham en Plage, kommer ogſaa til Orde i „Geert Weſtphaler“. Dette Stykke foreligger i to Udgaver, førſt en i fem Akter, dernæſt en anden i en, thi man fandt den førſte for langtrukken, hvorfor Forfatteren, om end med Ulyſt, fandt ſig i at forkorte den, thi han ſatte ſelv megen Pris paa dette Arbeide. Stykkets komiſke Kraft fremtræder ikke mindſt gjennem de overalt anbragte koſtelige Anachronismer. Geert ſammenblander nemlig idelig Perſoner og Begivenheder, der tilhøre de allerforſkjelligſte Tidsaldre, ſom om de vare ſamtidige. „Keiſer Auguſt udſkrev hele Verden til Skat og indſtiftede de ſyv Churſyrſter og det uagtet — Paven mod-