Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
49

ſets „Fruentimmer“[1] (Datidens Udtryk for hvad vi kalde „Damer“) have Kammerpige, Pernille. Men hvor fornem man end yndede at være, ſaa er det dog vift, at der i hine Dage fandt en ganſke anden Fortrolighed og et helt andet nært Forhold Sted mellem Herre og Tjenere. Herpaa giver hvert af Holbergs Stykker Beviſer nok, thi i Regelen hænger den hele Intrige ſammen hermed.

Holbergs førſte Stykke, „den politiſke Kandeſtøber“, er henlagt til den tydſke Friſtat Hamburg. Dette er viſtnok ſkeet ikke alene af den Grund, at netop Hamburg, hvor Kommune og Stat faldt ſammen, kunde antages at være rig paa ſaadanne Perſoner ſom Meſter Herman, men ogſaa af Forſigtighed, for at undgaa Hentydninger til hjemlige Forhold, om det end viſtnok er dem, han tilſidſt tænker paa. Det er ligeſom i „Don Ranudo“, hvor Handlingen for et Syns Skyld er henlagt til Spanien. Kandeſtøberens Bedrifter maa tænkes at foregaa i Begyndelſen af den ſpanſke Sukcesſionskrig, thi man hører om Prinds Eugens Felttog i Norditalien. At den lavere Borgerſtand i Hamburg kan have havt adſkillige Perſoner ſom Kandeſtøber Herman, er ikke uſandſynligt, thi der havde virkelig nylig været alvorlige Stridigheder mellem Smaaborgerne og det regjerende, pengeariſtokratiſke Raad. Mærkes maa den Indflydelſe ſom man ſer, at Aviſerne, ſkjønt de dengang vare i ſin Barndom, allerede da udøvede ogſaa i lavere Kredſe. En anden Kilde, hvorfra Herman øſer ſin Visdom, er, ſom man vil erindre, „den politiſke Stokfiſk“. Dette maa paa

  1. „Frauenzimmer“ betyder egentlig Samlingen eller Indbegrebet af et Hofs Damer; førſt ſenere begyndte man at kalde den enkelte (fornemmere) Dame et Fruentimmer. Endnu i Jakob v. Tybo bruges „Fruentimmeret“ i ſin kollektive Betydning. Man erindre, at Jesper ſiger til Tybo (Act. 2, Sc. 2): „Kan Herren ikke erindre, da Herren danſede, hvilken Smilen og Hvidſken der ſtrax blev mellem Fruentimmeret?“

L. Daae: Ludvig Holberg.