Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
VI.
Holbergs Komedier.


Om Holberg var død i ſamme Aar, ſom Peder Paars var udkommen, vilde alene dette Digt have været fuldkommen tilſtrækkeligt til at gjøre ham uforglemmelig i vor Literatur. Men allerede et Par Aar efter (1722) indtraadte han paa en ny Bane, og paa den var det, at han ſkulde vinde ſin ſtørſte Anſeelſe og ſin ſtørſte Fortjeneſte. Her komme vi til det, ſom Enhver af os elſker og kjender, eller idetmindſte burde elſke og kjende: Holbergs Komedier!

Vi have ikke Tid eller Rum til at fortælle Skuepladſens Hiſtorie i Danmark, for os faar det være nok, at der egentlig ingen ſceniſk Kunſt gaves i vore Lande før Holberg. Latinſkolernes Diſciple opførte viſtnok et Slags Stykker, hvis Emner vare hentede fra Bibelen eller Klasſikerne, udenlandſke Trupper viſte ſig hiſt og her, endog i Norge, for at opføre noget fremmed Jux, men et virkelig nationalt Drama kan man ikke ſige, at man havde. Omſider gav nogle tilfældige Omſtændigheder Stødet til, at der forſøgtes et danſk Theater i Kjøbenhavn. Ved Hoffet havde der været ſpillet franſke Stykker af indkaldte Skueſpillere, men de vare blevne afſkedigede, og deres forrige Theatermaler, Franſkmanden Capion, havde ſaa faaet Privilegium paa at opføre Skueſpil. Holbergs nyserhvervede Ry ſom komiſk Forfatter bragte nu nogle Venner og andre, der ønſkede en national Scene, deriblandt mærkelig nok den nysnævnte Roſt-