Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
26

fuldt ſaa ofte ſpænder, ſom den tilfredsſtiIler Læſerens Videbegjærlighed. Har Holberg virkelig været indſkreven ſom Student i Oxford og været formelig optaget i dets akademiſke Republik? Saa har man viſtnok troet. Hans Navn findes endnu indtegnet der, men vel at mærke, ſaavidt jeg ved, kun i Bibliothekets Protokol, hvor det læſes ſammen med Brix’s, under 18de April 1706. Thi for at kunne faa Adgang til det berømte Bodleyanſke Bibliothek udkrævedes, at vedkommende aflagde en Ed paa de akademiſke Love.[1] Men nu vides med Sikkerhed, at de engelſke Univerſiteter dengang ſtillede meget ſtrenge Betingelſer til alle dem, der vilde ſtudere ved dem, thi af disſe fordredes ei alene Eden paa de akademiſke Love, at man ſkulde bo i et Kollegium, vælge ſig en Præceptor o. ſ. v., men der ſorlangtes, at man ſkulde aflægge Ed paa den engelſke Statskirkes ni og tredive Artikler. Ikke engang Engelſkmænd kunde altſaa blive akademiſke Borgere, hvis de vare Disſenter.[2] En ſaadan Ed kunde Danſke og Norſke i hin Tid, da Religionstvangen hos os, ſom omtrent overalt, var ſaa ſtreng, ikke have aflagt uden at gjøre ſig umulige hjemme, allermindſt to Theologer, ſom Holberg og Brix. Forelæsninger kan Holberg ſaaledes neppe have hørt i Oxford. Han har maattet indſkrænke ſig til at laane Bøger, læſe paa egen Haand og knytte private Forbindelſen idet han naturligvis her, ſom overalt i Livet, brugte ſine Øjne og Øren, ſom kun ſaa have gjort det.

Hvad hans Privatliv angaar, da var han for at leve nødt til at ſkaffe ſig Informationer, og friſter paany Lykken ſom Lærer dels i Sprog, dels i ſin Yndlingsbeſkjæftigelſe, Muſiken. Hans Dygtighed i Fløiteſpil ſkaffede ham Adgang til en muſikalſk Klub, og han ſtiftede

  1. Fr. Sneedorffs Saml. Skrifter, I. S. 523, ſe ogſaa Danſk hiſt. Tidsſkrift, 3 R. I. S. 106.
  2. A. Liſtov, Oxford i Begyndelſen af det 18de Aarhundrede, Steenſtrups Danſke Maanedsſkrift V. (1857), S. 53.