Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
25

med en vis Forkjærlighed, gik hans Længſler dog andenſteds hen, til en ny Udenlandsrejſe og han vilde neppe være forbleven længere end nødvendigt der, ſelv om ikke en hollandſk Kjøbmand, der havde ſpillet Fallit i ſit Hjem, var kommen op til Chriſtianſand og begyndt at gaa ham i Næringen ſom Sproglærer. Nu traf det ſig ſaa, at der ſamtidig var en anden reiſelyſten Student i Chriſtianſand, en Thrønder, Chriſtian Brix. Denne unge Mand var ſnart bleven Holbergs Ven og havde hjulpet ham betydeligt til at faa Adgang i Byens gode Huſe. Ingen af dem havde mange Reiſepenge, men Brix havde dog en ret velhavende Moder i Throndhjem.

De beſluttede at reiſe til England ſammen, og i Arendal gik de ſaa ombord paa et Skib, der efter fire Dages Seilads bragte dem over til Gravesend ved Themſen. Dette var om Vaaren 1706. Til Norge kom Holberg aldrig mere tilbage.

Holberg tilbragte over to Aar i England, i Begyndelſen ſammen med Brix, der dog tidligere end ſin Ven maatte drage hjem igjen.[1] Han opholdt ſig dels iLondon, dels og fornemmelig i Univerſitetsſtaden Oxford. I ſin Levnetsbeſkrivelſe omtaler han ſit Liv her med ſtor Tilfredshed og Erkjendtlighed, mens paa hvilken Maade han egentlig har levet og ſtuderet i Oxford, er dog ikke ganſke tydeligt. Ingen af de mange, der har ſkrevet hans Levnet, have forſøgt eller formaaet at opklare det, og ſelv udtrykker hans ſig, ſom ſaa ofte, kun altfor kortfattet. Det er overhoved en Egenhed ved hans forøvrigt ſaa tiltrækkende og fængſlende Selvbiografi, at den

  1. Man hører efter Englandsreiſen ikke mere om Holbergs Forhold til denne, ſom det ſynes, flinke Landsmand. Brix var en Tid anſat ved det kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn, et utvivlſomt Vidnesbyrd om, at han havde gode Studier, og blev derpaa omſider reſiderende Kapellan til Meldalen i Throndhjems Stift. I denne Stilling døde han 1748, ſom et af de paa den Tid ikke ſjeldne Exempler paa Mænd, der efter en lovende og hæderlig anvendt Ungdom endte i ringe Kaar.