Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/23

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
23

ingen Anledning til Erhverv og blev fordetmeſte kun udleet af Hollænderne og behandlet ſom en Gut, der var løbet af Skolen, iſær fordi han ſaa endnu yngre ud, end han i Virkeligheden var. Han blev ogſaa ſyg og gjorde derfor en Afſtikker til de varme Bade i Aachen. Her var han allerede ſaa fattig, at han i ſin Fortvivlelſe vilde rømme fra ſin Vert uden at betale, men blev greben i Forſøget og maatte punge ud med, hvad han havde; Han glemte ikke let denne ubehagelige Begivenhed og drømte tidt om Natten, at den ubarmhjertige Vert havde fat paa ham. Hvorledes han ſiden klarede ſig under denne Reiſe, der varede et helt Aar, har han ikke villet fortælle, men han tilſtaar, at han var bleven ſaa omtrent en Tigger. En Stund ſkal han have friſtet Livet ſammen med en „moſkovitiſk Edelmand“, rimeligvis ſom hans Lærer. Viſt er det ogſaa, at der var mange af den Slags Folk ude at reiſe i den Tid, thi det var jo netop dengang, at Peter den Store havde begyndt ſit ſtore Arbeide til at gjøre ſine barbariſke Underſaatter delagtige i den europæiſke Dannelſe. Hvorlænge og paa hvilken Maade Holberg har levet ſammen med ſin Moſkovit, vide vi ikke, men ſynderlig beriget blev han ikke derved, thi da han omſider i 1705 ſkulde reiſe tilbage til Norge, var han i yderſte Pengeknibe, og det var førſt efter mange frugtesløſe Forſøg, at han omſider fandt en Vexelerer, der forbarmede ſig over ham og laante ham en liden Sum.

Til Bergen vilde han ikke, thi han havde allerede havt nok af Formaningstaler af ſine Slægtninge der og længtes ikke efter nye. Han drog derimod til Chriſtianſand, hvor han ogſaa havde nogle, men fjærnere Slægtninge, men hvor han ikke behøvede at frygte for at modtages ſom en Slags forloren Søn. Han forſøgte her at erhverve det fornødne ſom Lærer i Sprog, fornemmelig Franſk, og det gik nok ſaa godt. De norſke Kjøbſtæder havde nogle fordelagtige Aar dengang, da Danmark og Norge vare neutrale under en almindelig euro-