Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/17

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
17

Politiemeſter Peter Glad, og bombarderede ham med Steene, da han ſteeg udi Baaden. Men diſſe licentieuse Exercitier ere ogſaa temmeligen komne af Brug.

Blant Ungdommens uſkyldige Spil og Exercitier ere adſkillige, ſom jeg ikke har ſeet nogen andenſteds; thi en Deel ere ſaadanne, ſom ſætte den heele Stad eller i det ringeſte en heel Gade udi Bevægelſe, ſaaſom udi en Leeg, ſom man kalder at ſpille Vink, hvorudi en heel Gades Ungdom deeler ſig i visſe Bander, og posterer ſig paa viſſe Steder over alt udi Byen; item de Processioner, ſom ſkeer ved Mortens Tider, hvor en Dreng gaaer førſt ud med en Gaas paa en Stang, ſyngende en Viiſe om Mortens Gaas, og paa Vejen faaer Tilløb af andre Drenge, hvilke intonere ſamme Viiſe med ham, ſaa at inden han kommer til Bye-Enden, er han geleidet af den heele Ungdom, og all Staden er udi Sang. At ellers Ungdommen her er ſaa levende, foraarſages deraf, at mange halvvoxne Drænge have været paa fremmede Stæder, iſær udi England og Holland, hvor de frie Leve-Maader ere. Hvad Bergens Indbyggere i det øvrige udi Sæder og Leve-Maade have tilfælles med andre Norſke, vil jeg her intet tale om.

Lærdom og Boglige Konſter have i Bergen ikke været ſynderlig dyrkede; thi, ſaaſom Indbyggerne faſt alle have haft deres Tanker henvendte til Handel og Kiøbmandſkab, ſaa have de fleeſte Borgere fundet for got heller at ſætte deres Børn udi den ſtore Styrmands Skole end udi latin Skolen, ſaa at de fleeſte Disciple udi latin Skolen have beſtaaet enten af Ungdom fra Landet eller fattige Byens Børn. Dog er formedelſt Handelens Aftagen nu omſtunder ogſaa temmelig Forandring derudi giort, ſaa at man ſeer mange Kiøbmænds Børn nu aarligen at dimitteres til Kiøbenhavns Universitet.

Men, omendſkiønt Lærdom ſaa lidet haver floreret i Bergen, ſaa haver dog Staden haſt den Lykke frem for andre Danſke og Norſke Stæder, at adſkillige brave Mænd der have antegned vigtige Ting, ſom tjene til Bergens

L. Daae: Ludvig Holberg.