Side:Daae - Ludvig Holberg.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
16

lidet have contribueret til denne Stads Velſtand og Conservation. Saa at det er gaaet udi dette Seculo til med denne Stads, ſom de fleeſte Hollandſke Stæder, hvilke man over alt ſeer at Vanſlægte fra deres Forfædres Simplicitet, og forfalde til Stads og ſaadanne Leve-Maader, hvoraf fornuftige Folk ingen god Virkning ominere ſig. I min Skole-Gang begyndte man alt med Baller og Allamodiſke Assembleer at omſtøbe Indbyggerne, og har jeg ſiden fornummet, at den Borgerlige gamle Klæde-Dragt ganſke er afſkafſet.

Jeg har tilforn viiſet, at Bergens Indbyggere ingen Nation meer have efterfuldt udi Skik og Leve-Maader, end den Hollandſke, ſaa at end ogſaa de fleeſte Spil og Leeg blant Ungdommen ere Hollandſke, ſom at ſvemme, og dukke under Vandet, at lade flyve Drager i Luften, og at rende paa Skøytter, og det med ſaadan Behændighed og Konſt, at jeg aldrig paa nogen Sted har ſeet ſlige Exercitier udi ſtørre Fuldkommenhed. Med de gode Hollandſke Sæder ere ogſaa indbragte adſkillige onde, ſaa at unge Perſoner øve viſſe Licencer, ſom ere alt for meget Republicanske. I min Skole-Gang var det ikke rart at ſee et Kirke-Sogns Ungdom at føre Kriig med et andet, iligemaade at den heele latin Skole har bevæbned ſig nu mod Garpe—Geſeller og Junger paa Bryggen, nu mod Styrmands Skolen. Saaledes var det ſidſte Aar, jeg gik udi Skolen, den heele Stad bragt udi Allarm formedelſt en Tviſtighed, ſom var reiſet imellem latin Skolen og Garperne, ſaa at det kom til en Slags Bataille, ſom jeg ſelv bivaanede. Og formerede da Styrmands Skolen det tredie Corps for at give Agt paa Kriigens Udſald. Saaſom ſaadanne Kriige gemeenligen afgjordes med tørre Hugg, ſaa bekymrede Øvrigheden ſig ikke om dem at dæmpe; Tværtimod mange Borgere vare ſelv Spectateurs deraf og undertiiden gave Lectioner for deres Sønner, hvorledes de beqvemmeligen kunde forraſke deres Fiender. Den ſtørſte Excess jeg derudi haver ſeet, var at Ungdommen en gang paa Torvet oppaſſede